לימי הבחירה ב- 2024 >>

עובדים אשר להם ותק של עד 5 שנים כולל, רשאים להעדר לפי בחירה יומיים בשנה, מתוך הימים הבאים.
עובדים אשר להם ותק מעל 5 שנים, רשאים להעדר לפי בחירה שלושה ימים בשנה, מתוך הימים הבאים.

ימי הבחירה הם:

ערב ראש השנה תענית אסתר יום ירושלים
ערב יום כיפור הושענא רבה ל"ג בעומר
ערב חג סוכות יום האישה הבינלאומי ערב חג שבועות
"חג המימונה" צום גדליה כ' תמוז – יום פטירת הרצל
כ"ט חשוון – חג הסיגד ערב פסח צום י"ז בתמוז
עשרה בטבת כ"ז ניסן (יום השנה למרד הגטאות) ט' באב
יום פתיחת שנת הלימודים יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל אירוע אישי (כגון: ברית מילה, בר מצווה וכו׳)
פורים 1 במאי  
שושן פורים 9 במאי – יום הניצחון על גרמניה הנאצית  


קיצור יום עבודה בחמשת ימי צום בלוח העברי
עובד רשות יהודי המועסק במשרה מלאה או חלקית ומצהיר בכתב שהוא צם באחד או יותר מחמשת הצומות הבאים: צום גדליה, עשרה בטבת, תענית אסתר, י״ז בתמוז ובתשעה באב, רשאי לאחר שעתיים לעבודה או לסיים עבודתו שעתיים לפני הזמן.
זכות זו אינה מחייבת והיא כפופה לאישור הרשות המקומית, על-פי המלצות הממונה הישיר ובתנאי שצורכי העבודה מאפשרים זאת.
עובד שאושרה יציאתו, כאמור, ירשום הערה בדיווח הנוכחות של יום הצום, ויראו אותו כמי שמילא את מיכסת עבודתו ביום זה, ולא ינוכה משכרו או יופחת ממכסת החופשה השנתית שלו.