הוועד הוא נציג העובדים במקום עבודה מאורגן.
וועד העובדים פועל על פי  חוקת ארגון העבודה.
תפקידו של וועד העובדים הינו לפעול בעניינים הקשורים בתנאי העבודה של כל עובד במקום העבודה, לטפל בנושאי פרט ולתרום לקידום רווחת העובדים, בכפוף למרות ולסמכויות של ארגון העובדים.
הגדרת תפקידו של ועד העובדים ושל חבר ועד העובדים, מוסדרת בתקנון ועדי עובדים של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות. עם זאת, התפקיד האמיתי של חבר ועד עובדים אינו מתמצה בהגדרה היבשה.
למעשהכדי להיות חבר וועד עובדים צריך להכיר את מסגרת הגבולות המותרים לפעילותו של וועד העובדים ועל בסיס זה ליצוק תוכן לתפקיד הזה, תוך התאמה לאופיו של מקום העבודה.
מיום בחירתו ועד לסיום כהונתו מוצא עצמו חבר וועד העובדים מתנהל על בסיס יומיומי, בתוך מורכבות אינטרסים וקונפליקטים שמקורה במתח הטבעי שיוצרים יחסי העבודה במקום העבודה.
השחקנים עיקריים:
מצד אחד, העובדים - מי שלמעשה העניקו לחבר וועד העובדים את הכוח לכהן בתפקיד זה ומי שהפקידו בידיו את הזכות, הסמכות והיכולת, לקבוע עבורם את תנאי העבודה והשכר, וכן את הכוח להשפיע על מהלך חייהם במקום העבודה, לרבות בכל הקשור לביטחונם התעסוקתי;
מצד שני, הנהלת הארגון – הרואה בחבר וועד העובדים את השותף שלה ליחסי העבודה, לטוב ולרע.

כל עובד הוא עולם ומלואו.
על כל ניסיון לשנות את תנאי עבודתו של עובד תהיה השפעה מידית ורחבת היקף על יחסי הצדדים, והוא מצריך מכל חבר בוועד העובדים לפעול ברגישות הראויה ובנחישות הנדרשת  והמצב הזה אינו פשוט בכלל.
הכלים העומדים לרשות וועדי העובדים הם קודם כל השכל, הרגש וההיגיון הישר.
חברי וועד העובדים נעזרים בייעוץ, ובהכוונה  של ההסתדרות ושל האיגוד המקצועי, וכן לשירותים של יועצים ובעלי תפקידים נוספים, דוגמת משפטנים וכלכלנים.
שילוב של כל אלה מעניק לחברי וועד העובדים את ארגז הכלים להתמודדות עם מורכבות האינטרסים שבמרכזה הוא מצוי.
באמצעות שימוש נכון ומושכל בארגז הכלים הזה, וועד העובדים מהווים את המשקל הנחוץ ביחסי העבודה מול המעביד.

אז מה זה אומר, להיות וועד עובדים?
מעבר לניהול המתמיד של המשברים, ושל מתן הפתרונות לקונפליקטים, זו קודם כל שליחות.
אדם שציבור עובדים בחר בו להיות השליח שלו אל מול ההנהלה ולייצג אותו בכל ההיבטים של יחסי העבודה.
זו שליחות פנימית של אדם שבחר לעשות למען חבריו ועמיתיו העובדים במקום העבודה.
זה לעבוד קשה, זה להיאבק למען האחרים, זו הזכות להשפיע ולשנות את מקום העבודה למען העובדים ללא שכר ובהתנדבות.
הוועד שלנו  מלווה על ידי הסתדרות המעוף ועל ידי סניף ההסתדרות בבית שאן שהוא חלק ממרחב עפולה.
 

הרכב ועד העובדים 2024
יו'ר וועד העובדים - דודו בזק.
חברות הוועד - אודליה טובול ומירב אזולאי.

קישורים שימושיים
אתר ההסתדרות >>