title
title
title
title
title
title
title
title
ידיד לחינוך


עמותת ידיד לחינוך הנה הגוף המוביל בהפעלת גמלאים מתנדבים במערכת החינוך ברחבי הארץ.

הפעילות כוללת גיוס, הפעלה וליווי מתנדבים ממגוון מקצועות ותחומי עיסוק, החונכים, מלווים ומסייעים לתלמידים בבתי הספר במהלך יום הלימודים. בעמק פועלת העמותה כבר מספר שנים ומספר המתנדבים בחינוך עולה משנה לשנה, זאת בזכות הפעילות המשמעותית הנעשית בבתי הספר, תחושת השייכות והמחויבות. השבוע התכנסו מתנדבי "ידיד לחינוך" הפועלים בשק"ד, רימון ודקלים, במרכז עידן, לסכם שנת פעילות רביעית. לאירוע הגיעו צוות אגף חינוך וקהילה, מנהלות בתי הספר וסגניותיהן ונציג העמותה אשר הביא עימו שי ע"ס 2000 ₪ לספריות בתי הספר ממשרד החינוך וכמובן נבחרת המתנדבים שהיא חלק מצוותי החינוך בבתי הספר. לאחר טקס חגיגי וחלוקת שי למתנדבים הם נסעו לסיור באתר המחזור  חגל וסיימו את היום בתצפית 'נח כנרתי' אל הכנרת.תגובות לדף