title
title
title
title
title
title
title
title
תכנית אב לגיל השלישי


כתיבת תכנית האב לגיל השלישי שארכה כשנה, הסתיימה אתמול במפגש של צוות ההיגוי הרחב בגיל עוז. לאורך התקופה הזו התקיימו מפגשים עם אנשים רבים - בעלי תפקידים בישובים ובמועצה, צוותי היגוי מצומצמים ורחבים וכן - מפגש שיתוף ציבור רחב שבו לקחו חלק כמאה וחמישים תושבים מכל רחבי העמק.

כבר במהלך הכנת התכנית הוקם, לבקשת ממלאי התפקידים בישובים, פורום רכזי רווחה ובריאות יחד עם גיל עוז ואגף צמיחה. הוקם צוות מקצועי עם גיל עוז שנפגש אחת לחודש ודן בענייני היום, פיתוח תכניות קהילתיות חדשות, מקרים אישיים ומשפחתיים מורכבים שיש בהם צורך בבניית תכניות התערבות בעזרת חשיבה רחבה ועוד. אושרה תכנית לבינוי קתדרה חדשה לטובת הפעילות הלימודית והחברתית של הוותיקים, והוקמה יחידה לאזרח הוותיק ומשפחתו בתוך המחלקה לשירותים חברתיים.

במהלך השנה הקרובה ובשנים שלאחר מכן תחל יישומה של תכנית האב על ידי כל הגורמים העוסקים בכך - המחלקה לשירותים חברתיים, גיל עוז, והשותפים בישובים.


תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏3‏ אנשים‏, ‏‏‏‏אנשים יושבים‏, ‏שולחן‏‏ ו‏בתוך מבנה‏‏‏‏

תגובות לדף