title
title
title
title
title
title
title
title
גבייה וארנונה
שם פרטיאפרת בן לולו תפקיד -מנהלת מח' גביה
טלפון -04-6848110
דוא"ל -gvia@maianot.co.il פקס-04-6848300
שם פרטימרגלית בלום תפקיד -שומה
טלפון -04-6848112
דוא"ל -margalit@maianot.co.il פקס-04-6848300
שם פרטישני נחום תפקיד -קופאית
טלפון -04-6848114
דוא"ל -gvia1@maianot.co.il פקס-04-6848300
שם פרטיבת אל נחום תפקיד -רכזת הנחות, ביוב ומים
טלפון -04-6848113
דוא"ל -gvia4@maianot.co.il פקס-04-6848300
שם פרטינאוה יוסף תפקיד -אכיפה והוצל"פ
טלפון -04-6848115
דוא"ל -gvia3@maianot.co.il פקס-04-6848300
שם פרטיטל אור תפקיד -סקר נכסים ומדידות
טלפון -04-6848116
דוא"ל -gvia5@maianot.co.il פקס-04-6848300

                                               
                                                    רגיל                                                                                           ביובמחלקת הגביה עוסקת בגביית ארנונה, אגרות, היטלים, שכל"מ, חוגים, מנויי תיאטרון וכו' ומשמשת קופת המועצה וקופת המתנ"ס.
מחלקת הגביה מפיקה חיובי ארנונה הכוללים גם חיובי מים (מנחמיה), חיובי אגרת ביוב ואגרת ניקוז לכל תושבי המועצה ולעסקים במועצה מדי תקופה.
מחלקת הגביה דואגת לתת לתושבים הנחות מארנונה על פי חוק ומפנה לוועדת הנחות באמצעות טופס מיוחד, את מי שמצבו הכלכלי קשה.
מחלקת הגביה דואגת לגביית הכספים ולאכיפת גביה.


משרדי מחלקת ארנונה וגביה נמצאים במתחם המועצה האזורית, בסמוך למשרדי המועצה דתית.


שימו לב!
הנחת ארנונה בשיעור 100% לעסקים ונכסים זכאים - לפרטים


טפסים להורדה 

   הנחות

   שומה

   קופה 


תגובות לדף