title
title
title
title
title
title
title
title
כספים והנהלת חשבונות
שם פרטיאסף ברמי תפקיד -גזבר המועצה ומנהל האגף
טלפון -04-6848151 נייד-053-6417255
דוא"ל -gizbar@maianot.co.il פקס-04-6848305
שם פרטיג'רמן בן שמעון תפקיד -מזכירת גזברות
טלפון -04-6848150
דוא"ל -zarmen@maianot.co.il פקס-04-6848305
שם פרטיאשל סקלקה תפקיד -חשב ומנהל מח' הנהלת חשבונות
טלפון -04-6848152
דוא"ל -finance@maianot.co.il פקס-04-6848304
שם פרטייפה דדון
טלפון -04-6848156
דוא"ל -yafa@maianot.co.il פקס-04-6848304
שם פרטיסיגל עמר
טלפון -04-6848154
דוא"ל -sigala@maianot.co.il פקס-04-6848304
שם פרטיזוהר כנעני
טלפון -04-6848155
דוא"ל -hanhach2@maianot.co.il פקס-04-6848304
שם פרטייערית באבאי
טלפון -04-6848153
דוא"ל -hanhach5@maianot.co.il פקס-04-6848304
שם פרטיאודליה טובול תפקיד -ממונה תב"רים
טלפון -04-6848159
דוא"ל -gvia2@maianot.co.il פקס-04-6848303


תגובות לדף