title
title
title
title
title
title
title
title
שירותים מוניציפליים
שם פרטירביב מור תפקיד -מנהל אגף שירותים מוניציפליים
טלפון -04-6848171 נייד-054-8155740
דוא"ל -raviv@maianot.co.il פקס-04-6848307
שם פרטימורן פרץ תפקיד -מזכירת אגף שפ"ע ורכזת רישוי עסקים
טלפון -04-6848170
דוא"ל -moran@maianot.co.il פקס-04-6848307

מטרת המחלקה
לספק שרות טוב, אמין, איכותי ומהיר לתושב, לישוב ולאזור, במתכונת המותאמת לשינויים שחלו ויחולו בסביבה ולהידוק הקשר.

ערכים מרכזיים
  • יזום שירותים
  • איכות סביבה
  • איכות שרות
  • התחשבות בצרכים - שקיפות, הגינות, תקשורת עם התושב
  • אבטחת שרות שוטף (מוקד פניות הציבור 107) - מעקב ולימוד
  • העצמה של הועדים המקומיים
  • שיתוף פעולה בין האגף ובין היחידות השונות במועצה
  • אמינות
  • מחויבות
  • הידוק הקשר


תגובות לדף