title
title
title
title
title
title
title
title
מחלקת חינוך
שם פרטייניב ויצמן תפקיד -מנהל אגף חינוך וקהילה
טלפון -04-6848211
דוא"ל -yaniv@maianot.co.il פקס-04-6065895
שם פרטיסמדר טוברי תפקיד -מזכירת מח' חינוך
טלפון -04-6848210
דוא"ל -smadar@maianot.co.il פקס-04-6065895
שם פרטיאפרת אבירן תפקיד -מנהלת גיל רך וגנים
טלפון -04-6848213
דוא"ל -efrata@maianot.co.il פקס-04-6065895
שם פרטיעפר לניר תפקיד -מנהל תחום בתי ספר
טלפון -04-6848212
דוא"ל -ofer@maianot.co.il פקס-04-6065845
שם פרטילירז נוקד תפקיד -קבס"ית
טלפון -04-6848216
דוא"ל -liraz@maianot.co.il פקס-04-6065895
שם פרטיעינב אלקוני תפקיד -קב"סית
טלפון -04-6848217 נייד-052-3794499
דוא"ל -kabas1@maianot.co.il פקס-04-6065895
שם פרטיגליה סגל תפקיד -חשבת מח' חינוך
טלפון -04-6848218
דוא"ל -galia@maianot.co.il פקס-04-6065895
שם פרטיאלה פרג-מורגן תפקיד -רכזת בינוי חינוך
טלפון -04-6848214
דוא"ל -binuy@maianot.co.il פקס-04-6065895
שם פרטיאלה גבע תפקיד -רכזת הסעות חינוך מיוחד ומנהלה גיל הרך
טלפון -04-6848215 נייד-052-8525520

תגובות לדף