title
title
title
title
title
title
title
title
מחלקת חינוך
שם פרטינגה גיל תפקיד -מנהלת אגף חינוך וקהילה
טלפון -04-6065806
דוא"ל -noga@maianot.co.il פקס-04-6065895
שם פרטיסמדר טוברי תפקיד -מזכירת מח' חינוך
טלפון -04-6065806
דוא"ל -smadar@maianot.co.il פקס-04-6065895
שם פרטיאפרת אבירן תפקיד -מנהלת גיל רך וגנים
טלפון -04-6065660
דוא"ל -efrata@maianot.co.il פקס-04-6065895
שם פרטיעפר לניר תפקיד -מנהל תחום בתי ספר
טלפון -04-6065865
דוא"ל -ofer@maianot.co.il פקס-04-6065845
שם פרטילירז נוקד תפקיד -קבס"ית
טלפון -04-6065837
דוא"ל -liraz@maianot.co.il פקס-04-6065895
שם פרטיעינב אלקוני תפקיד -קב"סית
טלפון -04-6065676 נייד-052-3794499
דוא"ל -kabas1@maianot.co.il פקס-04-6065895
שם פרטיגליה סגל תפקיד -חשבת מח' חינוך
טלפון -04-6065869
דוא"ל -galia@maianot.co.il פקס-04-6065895
שם פרטיאלה פרג-מורגן תפקיד -מנהלנית חינוך ורכזת בינוי חינוך
טלפון -04-6065660
דוא"ל -binuy@maianot.co.il פקס-04-6065895
שם פרטיאלינור קדמי תפקיד -רכזת הסעות חינוך מיוחד ומנהלה גיל הרך
נייד-054-8144754

תגובות לדף