title
title
title
title
title
title
title
title
מחלקת ילדים ונוער

גיא שרי - מנהל מח' ילדים ונוער
טלפון 04-6065861
נייד 050-5456457
פקס 04-6065895
דוא"ל guy@maianot.co.il

אלירז מורן - רכזת נוער
טלפון 04-6065861
דוא"ל eliraz@maianot.co.il

תמר רוזן מור - רכזת בני המושבים ומנהיגות נוער
טלפון 04-6065861
דוא"ל tamar@maianot.co.il

מחלקת ילדים ונוער אחראית לחינוך החברתי קהילתי לכל ילדי העמק ונעריו תוך שימת דגש על שייכות לאזו

ר, מעורבות ולקיחת אחריות ברמה היישובית, האזורית ובחברה הישראלית.
מחלקת ילדים ונוער מהווה נדבך משמעותי וחשוב בקידום הצמיחה הדמוגרפית והחוסן הקהילתי ברחבי המועצה.
המחלקה רואה בחינוך מטרה וגם אמצעי: "קהילה בונה חינוך בונה קהילה"


החינוך החברתי קהילתי בעמק:
 • בכל ישוב תהיה דמות בוגרת ומשמעותית המגיעה עד אחרון הילדים בישוב: לכל ילד ונער במועצה יהיה כתובת נוספת של מבוגר משמעותי שאינו מורה ואינו הורה.
 • הפעילות במערכת תהא מותאמת למצב ההתפתחותי של הילד והקבוצה ומקדמת אותם (את הילד ואת הקבוצה) בהתאם. הפעילות תהא חינוכית ערכית ומבוססת על ערכי היישוב והאזור.
 • הפעילות תכוון לפיתוח תחושת הגאווה: בעצמי- בקהילה היישובית- באזור.

מהות החינוך החברתי קהילתי ברמה היישובית:
 • לפעול מתוך תפיסה חינוכית בה החניך במרכז ועל המדריכים להגיע עד אחרון החניכים.
 • לוודא כי הדמויות המחנכות הנן בוגרות, בעלות בשלות רגשית ומהוות דמות לחיקוי לבוגר ערכי.
 • לוודא כי כל מדריך הוא גם מודרך.
 • לוודא כי חזון מערכת החינוך הישובית נגזר מתוך חזון הישוב.
 • לוודא כי המערכת יציבה, השהות בה בטוחה, מפתחת, מכילה שונות ומרוויחה את השונות.
 • לראות את עצמה חלק גאה ממערכת רחבה יותר של 23 יישובים שונים.

ליווי צוותים יישוביים ע"י מחלקת ילדים ונוער:
 • היכולת לקיים ליווי משמעותי בכל היישובים, נתמכת בעבודה בפורומים לומדים של המדריכים.
 • הפורום מהווה פלטפורמה, מקצועית, חברותית, חיבור לחזון האזורי- היכולת ללוות יישוב הנוכח בפורום האזורי רבה יותר
 • מהיכולת להיות בדיאלוג עם יישוב הסגור בתוך עצמו.
 • הפורום מייצר שפה שמאפשרת שיח בין המחלקה לישובים ובין הישובים לבין עצמם.
 • הנוכחות בפורומים, בבית הנוער, מאפשרת לשמור על דיאלוג רצוף עם המחלקה, עם יישובים נוספים וכפלטפורמה לקידום
 • פעילות אזורית.
מהות החינוך החברתי קהילתי ברמה האזורית:
 • קידום פעילויות אזוריות ערכיות משותפות, חוצות סקטורים.
 • יצירת מרחב אזורי משותף המשלים את הפעילויות היישוביות- קבוע וחד פעמי.
 • פיתוח הגאווה של ילדי ובני הנוער באזור.
 • תמיכה ואיגום משאבים לקידום פעילויות ערכיות, שלא יתבצעו ברוב היישובים, ללא הובלת המחלקה ע"י שיתוף אזורי.
 • המענה האזורי בא כחלק אינטגראלי בפעילות היישובית וגם כמשלים לחניכים שאינם נוכחים, מסיבות שונות, במימד הישובי.

תגובות לדף