title
title
title
title
title
title
title
title
עמק המעיינות - עמק חינוך


עמק חינוך בעמק המעיינות היא "תוכנית הגג" שמחברת את כל התוכניות החינוכיות שפועלות לתוכנית אזורית כוללת אחת. היא יצאה לדרכה בשיתוף עם "ערי חינוך" בראשות יעקב הכט, בחודש ספטמבר 2011 לאחר תהליך ארוך ועמוק של תכנון בו היו מעורבים כל הגורמים הרלוונטיים לחינוך בעמק.

מטרות התכנית:
· יצירת ייחודיות חינוכית בעמק
o יצירת שיח חינוכי המתמקד בחוזקות
o שיפור ההישגים הלימודיים ויצירת למידה משמעותית
o צמיחת היזמויות הקהילתיות בשיתוף החינוך הפורמלי, הבלתי פורמלי והקהילות
o העמקת תחושת המסוגלות של הצעירים והמבוגרים
o הרחבת שיתופי הפעולה בין מסגרות שונות ובניית רשת חינוכית-קהילתית
· חיזוק הקהילות
o חיזוק תחושת השייכות של התושבים לעמק המעיינות
o חיזוק הצמיחה הדמוגרפית בעמק
o העלאת איכות החיים בעמק
o צמצום משמעותי בדעות הקדומות בין הקהילות השונות החיות בעמק

תפיסת העולם הפדגוגית:
■ תפקידה של מערכת החינוך, לסייע לילדים לצמוח מתוך אזורי החוזק שלהם.
■ ילד שמגלה אזור שבו הוא מצטיין, יחווה חוויית הצלחה המהווה תנאי הכרחי לצמיחה וליכולת להתקדם הלאה, גם לאזורים פחות חזקים.
■ כדי לסייע לילד לגלות את אזורי החוזק שלו, על העמק כולו להפוך לבית ספר אחד גדול.
■ כל מפעל, תיאטרון או קבוצת ספורט, כל משאב שנמצא בכל אחד מהישובים בעמק, יכול להוות כר מופלא ללמידה עבור הילד.
■ מכאן הדרך קצרה גם אל חיזוק הזהות התרבותית, המקומית והלאומית. ילד שיצליח לבטא את כישרונותיו ויכולותיו בעזרת משאבי העמק, יחזיר לו אהבה.
■ לכל אזור, כמו לכל אדם, יש אזורי חוזק ייחודיים ואזורי צמיחה מרובים.
■ אזור שידע לחבר בין אזורי החוזק והצמיחה שלו לבין אלה של תלמידיו וכלל תושביו, ייצר מנועי צמיחה אסטרטגיים ומשמעותיים ביותר.

מרכיבי התוכנית:
1. החינוך האישי
תוכנית ה"חינוך אישי" יוצרת מערכת חינוך הרואה בכל תלמיד אדם בעל כישרונות וצרכים ייחודיים. מטרת התוכנית לתת מענה אישי - משפחתי לכל תלמיד בישוב, על מנת לאפשר לו למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום בו, תוך מעורבות והשתלבות מקסימאלית בשלל ההזדמנויות העומדות בפניו. תהליך זה מעלה את הדימוי העצמי והחברתי של התלמיד וכן את הישגיו הלימודיים. תוכנית החינוך האישי רואה את התלמיד כחלק מהסביבה המשפחתית והחברתית בה הוא חי, לכן התוכנית דורשת עבודה משולבת בין מערכות החינוך (הפורמאלי והבלתי פורמאלי) מערכות הרווחה והגופים המתנדבים. מטרת שיתופי פעולה אלו לגרום לתיאום ואיגום משאבים בין כל השירותים הניתנים לתלמיד ולמשפחתו ע"י המערכות היישוביות..
2. חיזוק הקהילות דרך "שביל עמק המעיינות"
למידה מבוססת פרויקטים היא גישת הוראה - למידה דינמית, שבה התלמידים עובדים על אתגרים ועל בעיות מ"העולם האמיתי". זו למידה שבמהלכה התלמידים חוקרים ומתנסים בסביבה שבה יצטרכו לתפקד בעתיד. הפעילות מעשית, מונחית על ידי התלמידים עצמם ומזמנת מפגש לימודי מקצועי בין התלמידים לבין מומחים מהתחום מחוץ לבית הספר.
למידה מבוססת פרויקטים אזוריים מגדילה את תחושת השייכות והזהות המקומית. היא מחזקת את מיומנויות התקשורת ושיתוף הפעולה בין התלמידים ומובילה לידע משמעותי של הנושאים הנחקרים הרבה יותר מאשר למידה מסורתית שבה ספרי הלימוד מובילים את הלמידה.
"שביל עמק המעיינות" יהווה עבורנו הזדמנות לזכך את ייחודיות העמק. דרכו אנו עמלים לזהות את אזורי החוזק של כל קהילה ובעתיד ליצירת שיתופי פעולה בין הקהילות, החינוך הבלתי פורמלי, בתי הספר וארגונים שונים.


תגובות לדף