title
title
title
title
title
title
title
title

שדה אליהו


ליצירת קשר איש קשר: תמר שורק טלפון : 04-6096525 מייל: mazkir@sde.org.il אתר:


קבוצת שדה-אליהו, נקראת על-שמו של הרב אליהו גוטמכר, שהיה מן הראשונים שדגלו בציונות הדתית (1796-1875). הקיבוץ עלה על הקרקע ב-1939 במסגרת יישובי "חומה ומגדל". ראשוני הקבוצה הגיעו מגרמניה ב-1934 ולאחר הכשרה עלו להתיישבות בעמק. הקיבוץ התרחב וקלט חברים מאיטליה וצרפת יוצאי הכשרות ואולפנים, בוגרי בני עקיבא ועוד. הצטרפות בני הקיבוץ השלימה התמונה, והיום חברים בו גם בני הדור השלישי.

ייחודה של הקבוצה
למרות שינויי הזמן והעולם, שדה-אליהו מהיחידים שעדיין דבקים ומטפחים את רעיון השיתוף כערך וכאורחות חיים, מבססים את החברה על ערבות הדדית מלאה וגאים בחברה רב-דורית ומגוונת.
מקור הסמכות של הקיבוץ הדוגל בעיקרון "הדמוקרטיה הישירה" – הוא אסיפת החברים שמתכנסת בכל מוצ"ש. למעלה מעשרים ועדות נבחרות, פעילות בתחומים השונים.
חברי שדה-אליהו רגישים לסביבתם ומקדישים לטיפוח המשק וניקיונו. בתוך כך הוכרז הקיבוץ כ"קיבוץ ירוק": ללא חומרי הדברה כימיים ועם דישון אורגני והדברה ביולוגית בלבד.

תעסוקה
כלכלת הקיבוץ מבוססת על חקלאות, מהמפוארות בתנועה הקיבוצית, חרף תנאים אקלימיים, קרקע ומים. ייחודיים הם גידולי השדה והמטעים המעובדים על טוהרת החקלאות הביולוגית. שדה-אליהו הוא חלוץ בפיתוח נושא זה, המחייב שלא לדשן ולא לרסס בחומרים רעילים.
גם התעשייה קשורה בחקלאות. מפעל "ביובי – מערכות ביולוגיות", מייצר אויבים טבעיים למזיקי השדה וכן דבורי בר להאבקה והפריה בחממות ובגידולים מיוחדים; מפעל נוסף קשור בחקלאות הוא "ש.ד.א. תבלינים". מפעל לייבוש תבלינים שמייצא רוב תוצרתו לחו"ל ומביא פרנסה לחברי הקיבוץ ולמגדלים נוספים בצפון הארץ.
"רימון" – מפעל המתמחה בפיתוח תוכנות ותקשורת סלולארית לבקרים תעשייתיים. עיקר תוצרתו מיועדת לשוק החקלאי והתעשייתי המתקדם בארץ ובעולם.

חינוך, תרבות וקליטה
מערכת חינוך מינקות ועד סוף י"ב – פועלת בתחומי הקיבוץ, כשהדגש הוא חינוכי-ערכי ברמה גבוהה.
בצמוד לקיבוץ - ביה"ס משותף למשקי הקיבוץ הדתי, בי"ס שק"ד בו לומדים מעל 1000 תלמידים. מגמת ביה"ס להכשיר דור חדש, שישלב תורה ועבודה, דף גמרא ומדע. ליד ביה"ס – בית-כנסת ובית המדרש המכיל: אולם הרצאות, ספרייה תורנית וספרייה כללית למבוגרים ולילדים.
רבים מחברי הקיבוץ נשלחו במהלך השנים ללימודים גבוהים בישיבות, אוניברסיטאות ובמוסדות ההשתלמות של ההתיישבות העובדת.
כמה מוסדות לחינוך, השכלה וקליטה בקיבוץ: אולפן לעברית לתיירים ועולים חדשים; מכון ללימודי יהדות למתגיירים; הכשרה לנוער מבוגרי "בני עקיבא" מחו"ל; קליטת גרעינים מתנועת הנוער בארץ.
מתוך הכרה בצורך להרחיב את מעגל העוסקים ביצירה החברתית-רעיונית של הקיבוץ, מעוניינים בשדה-אליהו לקלוט חברים נוספים, שיוכלו להשתלב במפעל שהוקם כאן.