title
title
title
title
title
title
title
title
יחידה סביבתית
שם פרטיגיא הלדן תפקיד -מנהל יחידה סביבתית
טלפון -04-6848173
דוא"ל -guyh@maianot.co.il פקס-04-6065666
שם פרטישרון אלוק תפקיד -פקח סביבתי
טלפון -04-6848175 נייד-050-5454408
דוא"ל -pikuach@maianot.co.il פקס-04-6065666
שם פרטיחן אלון - מורדיש תפקיד -רכזת חינוך סביבתי וקיימות
טלפון -04-6848227
דוא"ל -chen.sviva@maianot.co.il פקס-04-6065666


       מטרות המחלקה:                                                                                                

·  קידום והטמעת עקרונות הקיימות במוסדות המועצה, החינוך והקהילה.

·  הגנה על משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות והשטחים הפתוחים.

·  הבטחת איכות הסביבה לרווחת איכות החיים של התושבים.

·  הובלת תהליכים בתחום הפרדת הפסולת לזרמים וקידום המיחזור.

·  צמצום ומניעת מטרדים ומפגעים סביבתיים - אכיפה סביבתית .


ועדת איכות הסביבה:
תפקידיה: להתוות מדיניות בנושאי איכות הסביבה, ליזום ולתכנן פעילויות להבטחת פיתוח ושימוש "בר קיימא" של הסביבה.
הרכב הועדה:
יוסי אקריש (כפר רופין) יו"ר הועדה Yossi.Akrish@sbdinc.com
איל לב (שדה אליהו) חבר מועצה meshek@sde.org.il
דוד קירמה (שדי תרומות) חבר מועצה
יחיעם אביסרור (מעוז חיים) חבר מועצה yami_a@maoz.org.il
אילנה מאירפלד (שלוחות) נציגת ציבור tichnun@gmail.com
בתיה טל (מעוז חיים) נציגת ציבור binyan_m@maoz.org.il
גיא הלדן (נוה איתן) יח' סביבתית מועצה guyh@maianot.co.il
יובל מורן (גשר) נציג רט"ג yuvali.moran@gmail.com
נציג המשרד להגנת הסביבה
מוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה עומד לרשותכם 24 שעות ביממה לדיווחים סביבתיים דחופים במקרים הבאים:

 - זיהום או חשש לזיהום הסביבה: זיהום קרקע, מים או אוויר

 - התרחשות חריגה בשמורות טבע ובגנים לאומיים

 - חיות בר במצוקה

טל: 073-2733200 או: 6911*    פקס: 08-9253461    דוא"ל: moked@sviva.gov.il
        אתרים מומלצים בנושאי איכות הסביבה:


  תאגיד המיחזור אלה      קרן קימת לישראל רשות הטבע והגנים

תגובות לדף