title
title
title
title
title
title
title
title
תוצאות בדיקות מים בישובי המועצה
בדיקות מקרוביאליות

אנו מביאים בזה לידיעת ציבור צרכני המים של יישובי המועצה האזורית עמק המעיינות  פרטים על איכות המים המסופקים ברשת אספקת מי השתיה.חדש! קישור לדו"חות תקופתיים של משרד הבריאות...


חדש! איכות המים בישוב שלי - הקלק וצפה בתוצאות דגימות המים בישוב שלך 2018

רבעון 2

תוצאות בדיקות מים בישובי המועצה 4-6/2018


רבעון 1

תוצאות בדיקות מים בישובי המועצה 1-3/20182017

רבעון 4

תוצאות בדיקות מים בישובי המועצה 10-12/2017


רבעון 3

תוצאות בדיקות מים בישובי המועצה 6-9/2017


רבעון 2

תוצאות בדיקות המים בישובי המועצה 4-6/2017

תוצאות בדיקות המים במנחמיה 4-6/2017


רבעון 1

תוצאות בדיקות המים בישובי המועצה 1-3/2017

תוצאות בדיקות המים במנחמיה 1-3/20172016

רבעון 4

תוצאות בדיקות המים בישובי המועצה 10-12/2016

תוצאות בדיקות המים במנחמיה 10-12/2016


רבעון 3

תוצאות בדיקות המים בישובי המועצה 7-9/2016

תוצאות בדיקות המים במנחמיה 7-9/2016


רבעון 2

תוצאות בדיקות המים בישובי המועצה 4-6/2016

תוצאות בדיקות המים במנחמיה 4-6/2016


רבעון 1

תוצאות בדיקות המים בישובי המועצה 1-3/2016

תוצאות בדיקות המים במנחמיה 1-3/20162015

רבעון 4

תוצאות בדיקות מים בישובי המועצה 10-12/2015

תוצאות בדיקות מים במנחמיה 10-12/2015


רבעון 3

תוצאות בדיקות מים בישובי המועצה 7-9/2015

תוצאות בדיקות מים במנחמיה 7-9/2015


רבעון 2

תוצאות בדיקות מים בישובי המועצה 4-6/2015

תוצאות בדיקות מים במנחמיה 4-6.2015


רבעון 1

תוצאות בדיקות מים בישובי המועצה 1-3/2015

תוצאות בדיקות מים במנחמיה 1-3/20152014

רבעון 4

תוצאות בדיקות מים בישובי המועצה 10-12/2014

תוצאות בדיקות מים במנחמיה 10-12/2014


רבעון 3

תוצאות בדיקות המים ביישובי המועצה 7-9/2014

תוצאות בדיקות מים במנחמיה 7-9/2015


רבעון 2

תוצאות בדיקות המים ביישובי המועצה 4-6/2014

תוצאות בדיקות המים במנחמיה 4-6/2014


רבעון 1

תוצאות בדיקות המים ביישובי המועצה 1-3/2014

תוצאות בדיקות המים במנחמיה 1-3/20142013

רבעון 4

תוצאות בדיקות המים ביישובי המועצה 10-12/13

תוצאות בדיקות המים במנחמיה 10-12/13


רבעון 3

תוצאות בדיקות המים ביישובי המועצה 7-9/2013

תוצאות בדיקות המים במנחמיה 7-9/2013


תגובות לדף