title
title
title
title
title
title
title
title
ועדת קבלה אזורית
ועדת הקבלה היישובית והאזורית 
רקע
שינוי תהליכי הקבלה ליישובים החל עם כניסתם של תושבים ליישובים שאינם חברי האגודה השיתופית. כחלק מפתרון הבעיה הדמוגרפית החלו בישובים הכפריים לקלוט בתחילה במושבים להרחבות ואח"כ גם בתוך הקיבוצים כחברי קיבוץ.
הרצון של כל יישוב – חיזוק והתאמה של הנקלטים לישוב.
הרצון של המשפחות – להגיע לישוב שמתאים להם ולצרכיהם.

ועדת הקבלה היישובית באגודה חקלאית – ועדה יישובית בלבד, פועלת בהתאם לתקנון האגודה.
ועדת הקבלה האזורית - פועלת עפ"י חוק בנגב ובגליל תיקון פקודת האגודות השיתופיות.
עיקר תפקידיהן של הוועדות לבחון התאמת משפחות לקהילה הספציפית בהתאם להגדרות של אותה קהילה.
המלצת ועדת הקבלה האזורית מהווה אישור למשפחה להמשיך בתהליך רכישת הבית מול רשות מקרקעי ישראל.
ועדת הקבלה האזורית להרחבות בישובים כפריים היא זו שנותנת למועמד את האישור למנהל.

• כל מי שנקלט להרחבה חייב לעבור ועדת קבלה אזורית כולל בתהליך של העברת זכויות בנכס.
• בועדת הקבלה האזורית יושבים: נציג המועצה, נציג תנועה מיישבת, 2 נציגי ישוב, נציג החטיבה להתיישבות (במידה ונציג הישוב לא מגיע לא תתקיים ישיבה עם אותו יישוב).
• ישיבות קבועות של ועדת הקבלה.
• משך הראיון- רצוי 1/2 שעה לכל משפחה.
• כל משפחה מגיעה לראיון עם שאלון פרטים אישיים, טפסים, ולאחר שעברו אבחון במכון מוכר.
• רצוי שמועמד לקליטה בישוב יודע מכיר את הישוב, הגיע לסיור, ידע לאן אמור להגיע.
• תשובת הוועדה תשלח בכתב למועמד.
• על המועמד/ת להגיע לועדת הקבלה לאחר שעבר אבחון התאמה לקהילה במכון מקצועי שהישוב עובד עמו.
• על המועמד להגיע לועדת הקבלה ולהביא את המסמכים הבאים:
   1. שאלון פרטים אישיים
   2. תמונת פספורט של אחד מבני הזוג
   3. צילום ת.ז
   4. אישור שחרור מהצבא
   5. אישור רפואי

ועדת קליטה/ יישובית בישובים חקלאיים:
• פועלת בהתאם למוסדר בתקנון של אותה אגודה חקלאית.
• הסמכויות לעבודתה נגזרות מהחלטות מזכירות הישוב/ אספת החברים.
• דיון עם המשפחה יתקיים כאשר לפחות 3 מבין חברי הוועדה נמצאים בראיון.
• על המועמד להגיע לועדת הקבלה ולהביא את המסמכים הבאים:
   1. שאלון פרטים אישיים
   2. תמונת פספורט של אחד מבני הזוג
   3. צילום ת.ז
   4. אישור שחרור מהצבא
   5. אישור רפואי
• המועמד עבר אבחון במכון מורשה ויש תוצאות (התאמה קהילתי + יתכנות כלכלית).
• תשובת הוועדה תשלח למועמד/ת בכתב.

הידע הנדרש לחברים בוועדות הקבלה:
• הכרות עם תקנון האגודה.
• הכרות עם תהליך הקליטה עד שלב הקבלה.
• הכרות עם נושא הקליטה מבחינה שיווקית, חברתית ומשפטית.
• נהלים והחלטות קיימות של הישוב (מועמדות, אבחונים, תשלומים, נהלי בניה).
• נורמות מקובלות ביישוב.
• דרכי עבודה עם המועצה (מוסדות לימוד, תשלומים וכו..).

אבחונים ובחירת מכון אבחון
• האבחונים בודקים התאמה לקהילה כפי שהגדירה את עצמה.
• בחינת התכנות כלכלית לבניית בית.
• יש להעביר למכון את פרופיל הקהילה.
• רצוי מדי פעם לעדכן את המכון ולהיפגש לפגישות רענון.
• כאשר יש מחלוקת לגבי משפחה, אי התאמה בין הכתוב בדוח ובין ההתרשמות ממשפחה כדאי לבחון זאת שוב מול המכון.
• הדוח הוא עוד כלי לבחינת התאמה לישוב הספציפי מסייע בשיקול הדעת בתהליך הקבלה.
• קריאת הדוח ע"י מרכז הוועד, לא כולם.
תגובות לדף