title
title
title
title
title
title
title
title
משאבי אנוש
שם פרטיעדי פרי תפקיד -רכזת משאבי אנוש מועצה וחכ"ל
טלפון -04-6848162
דוא"ל -adi@maianot.co.il פקס-04-6065706
שם פרטישירה כץ תפקיד -רכזת משאבי אנוש מתנ"ס
טלפון -04-6848163
דוא"ל -shira@maianot.co.il פקס-04-6065706
שם פרטיאילנה סלאח תפקיד -חשבת שכר
טלפון -04-6848164
דוא"ל -ilanas@maianot.co.il פקס-04-6065706
תגובות לדף