title
title
title
title
title
title
title
title
מכרזים
* קול קורא למורי נהיגה על טרקטור


* מכרז 20-2020 מתן שירותי ניהול מקצועי לבי"ס לנהיגה על טרקטורים 


* מכרז 19-2020 קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ובפסולת נייר


* מכרז 18-2020 שיפוץ רצפות ומתקנים באולמות ספורט בגאון הירדן ושק"ד
   - שק"ד


* מכרז 17-2020 שיפוץ אולמות ספורט בגאון הירדן ושק"ד


* מכרז 15-2020 קו ביוב מלכישוע - מירב
   - 01 תכנית 
   - 02 תכנית 
   - 03 תכנית 
   - 04 תכנית 
   - 05 תכנית 
   - 09 בור   
   
תגובות לדף