title
title
title
title
title
title
title
title
אגף חינוך
שם פרטייניב ויצמן תפקיד -מנהל אגף חינוך
טלפון -04-6848211
דוא"ל -yaniv@maianot.co.il פקס-04-6848310
שם פרטיסמדר טוברי תפקיד -מזכירת אגף חינוך
טלפון -04-6848210
דוא"ל -smadar@maianot.co.il פקס-04-6848310
שם פרטינעמה כץ תפקיד -מנהלת המתנ"ס
טלפון -04-6848221 נייד-050-5217747
דוא"ל -naama@maianot.co.il פקס-04-6848312
שם פרטידפנה ארזי תפקיד -מזכירת המתנ"ס
טלפון -04-6848220
דוא"ל -matnas@maianot.co.il פקס-04-6848312
שם פרטיעפרה סתת תפקיד -מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
טלפון -04-6065870 נייד-050-6650731
דוא"ל -ofras@maianot.co.il פקס-04-6848316
שם פרטילירון רוזנבלום תפקיד -מזכירת המחלקה לשירותים חברתיים
טלפון -04-6848240
דוא"ל -revacha@maianot.co.il פקס-04-6848316
תגובות לדף