title
title
title
title
title
title
title
title
דוברות
שם פרטיאופירה שגב תפקיד -דוברת המועצה
טלפון -04-6848107 נייד-050-7315054
דוא"ל -ofira@maianot.co.il פקס-04-6848301
שם פרטישרית סלע תפקיד -מנהלת אתר האינטרנט, גרפיקה ותקשורת
טלפון -04-6848108
דוא"ל -sarit@maianot.co.il פקס-04-6848301


תגובות לדף