title
title
title
title
title
title
title
title
החברה הכלכלית
שם פרטידעאל לוי תפקיד -מנכ"ל החברה הכלכלית
טלפון -04-6848142
דוא"ל -dael@maianot.co.il פקס-04-6848303
שם פרטימורן לוי תפקיד -מזכירת החברה הכלכלית
טלפון -04-6848140
דוא"ל -hacaloffice@maianot.co.il פקס-04-6848303
שם פרטיהדר עפרוני תפקיד -מנהל הרחבות
טלפון -04-6848143
דוא"ל -harchavot@maianot.co.il פקס-6848303
שם פרטיאסנת כהן נוימן תפקיד -רכזת פרויקטי הרחבות וועדת מכרזים
טלפון -04-6848141
דוא"ל -hacal@maianot.co.il פקס-04-6848303
שם פרטירוחמה כהן תפקיד -רכזת פרויקטים
טלפון -04-6848144
דוא"ל -ruchama@maianot.co.il פקס-04-6848303

תגובות לדף