title
title
title
title
title
title
title
title
תנים ברחבי העמק


במהלך חוה"מ סוכות הותקפו שלושה מטיילים על ידי תן באחד מיישובי המועצה.

התן התוקף אותר על ידי פקחי המועצה ורט"ג ולאחר בדיקה התברר כי היה חולה במחלת הכלבת. זה היה המקרה השני באותו השבוע שבו נראה תן חולה באזורי המגורים בישובי המועצה.

בעקבות שני המקרים, הינחה הווטרינר הרשותי ד"ר גרי וולך את התושבים להכניס את בעלי החיים לבית או למקום מוגן שימנע מגע עם חיות בר, וביקש מכל מי שחושב שחיית המחמד שלו באה במגע עם בעל חיים חשוד או לא מוכר לפנות אליו באופן מיידי.  כמו כן ביקש, לשמור על עירנות ולדווח על חיות בר בישוב או בקרבתו  למוקד המועצה בטלפון 04-6588107 או באמצעות האפליקציה.


בפגישה של נציגי רשות הטבע והגנים, המועצה ומחב"ר (מזעור נזקי חיות בר), הוחלט כי לצורך שמירת הביטחון בישובים, יתוגבר צוות פקחי נזקי חקלאות, במטרה להגביר את דילול אוכלוסיית התנים, וכן להוציא הנחיות לישובים להקפיד על שמירת סניטציה מרבית על ידי סגירת פחי אשפה והימנעות מפיזור מזון לבע"ח בחוץ, ניקוי מוקדי העשבייה המשמשים מקום מסתור, לינה והתרבות לתנים, ושיפור הגידור מסביב לישוב.

תגובות לדף