title
title
title
title
title
title
title
title
מחלקת רכש
שם פרטידפנה לוי תפקיד -מח' רכש
טלפון -04-6848158
דוא"ל -dafna@maianot.co.il פקס-04-6848318מחלקת הרכש פועלת בכפיפות לגזבר המועצה.

תפקיד המחלקה הנו אחריות על תחום הקניינות, על ההתקשרויות החוזיות של המועצה,

פרסום נהלי רכש ועדכונם מעת לעת, התקשרויות עם ספקים, קבלנים ואיתור דרכים לשיפור והתייעלות.

 

מנהלת הרכש שואפת לביצוע מקצועי חסכוני ואמין המשרת את מוסדות המועצה.

הרכש נעשה בכפוף למדיניות המועצה ותחת חוקי משרד הפנים.

תגובות לדף