title
title
title
title
title
title
title
title
ביטחון
שם פרטידותן פוקס תפקיד -קב"ט המועצה
טלפון -04-6848201 נייד-050-7332947
דוא"ל -security@maianot.co.il פקס-04-6848311
שם פרטיגלעד טל תפקיד -קב"ט מוס"ח
טלפון -04-6848202 נייד-050-8290302
דוא"ל -kabat.mosach@maianot.co.il פקס-04-6848311
שם פרטיקובי בן חמו תפקיד -שוטר קהילתי
טלפון -04-6848205 נייד-050-6273653
שם פרטיגיל צח תפקיד -מרכז מתמידים
טלפון -04-6848203 נייד-052-3237675
שם פרטימלכה גוטמן תפקיד -מזכירת מח' ביטחון
טלפון -04-6848200
דוא"ל -malca@maianot.co.il פקס-04-6848311
 

אחריות המחלקה

*  הקמה ואחזקת מרכיבי הביטחון והמקלטים בתחום המועצה.

*  הקמה ואחזקת מרכיבי ביטחון במוסדות חינוך.

*  ריכוז ועדת מל"ח מקומית והכנת המועצה והיישובים לשעת חירום.

*  אחזקת מחסנים וציוד מל"ח.

*  אחזקה וניהול מערכת הקשר.

*  סיוע לביטחון ביישובים (שמירה, מניעת פשיעה חקלאית ואחרת).

*  ניהול ופיקוח על מערך השמירה במפעלים האזוריים.

*  סיורי שטח במרחב המועצה.

*  שיתוף פעולה וקשר עם גורמי הביטחון (צה"ל, משטרת ישראל, חברות שמירה).

 
תגובות לדף