title
title
title
title
title
title
title
title
תכנית מתאר כוללנית


ביום שלישי האחרון התקיימה "יריית הפתיחה" לתכנית מתאר הכוללנית של העמק. זהו צעד משמעותי למועצה שכן תכנית זו מגדירה את התכנון הכולל של שטחי השיפוט בתחומי המועצה, ובה בעת מהווה בסיס לתכנון מפורט הנגזר ממנה. התכנית לה חשיבות רבה, אמורה לקבוע מסגרת סטטוטורית ותכנונית ל- 20 שנים הבאות.

מטרת העל של התכנית הינה לגבש מדיניות תכנון ולקבוע את המתווה התכנוני על פי חזון המועצה בראייה אזורית תכנונית. גיבוש המדיניות ייעשה בשיתוף עם נציגי היישובים, מטה המועצה, נציגי מינהל התכנון, צוות תכנון מקצועי, ונציגי משרדי הממשלה השונים. במסגרת התכנית יוזמנו תושבים, ארגונים, קבוצות ובעלי עניין המעוניינים להשתתף בתהליך הכנת תכנית המתאר היוצאת מנקודת הנחה כי לכל ישוב יש סיפור וצרכים ייחודים משלו, ועל כן מטרתה היא לתת מענה תכנוני לכל יישוב ויישוב. אנו נרגשים לקראת המשך העבודה על תכנית המתאר הכוללנית שצפויה להימשך כשנה וחצי.תגובות לדף