title
title
title
title
title
title
title
title
קורס מנהיגות


בין חמישי לשישי התקיימה יממת למידה של קורס עתודת מנהיגות קהילתית המתקיים בעמק בהובלת אגף צמיחה והמתנ"ס. עשרים ושבעה צעירים ומנהיגים מיישובי העמק עסקו בפיתוח מנהיגות אישית, למידת אתגרי האזור ואתגרי המנהיגות, ובהגדלת הרשת האזורית הייחודית בעמק.

נפגשתי עם הקבוצה לשיחה מעניינת על מנהיגות בכלל ובעמק בפרט, ועל החשיבות הגדולה שיש בהצטרפות שלהם לקבוצת המנהיגים האזורית. הקורס מתקיים לאורך שנתיים ומפגיש את המשתתפים עם אתגרי האזור והקהילות, כשמדי מספר חודשים מתקיימת יממת למידה והעמקה בנושאי הקורס.


תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏‏‏אדם אחד או יותר‏, ‏‏אנשים עומדים‏, ‏עץ‏‏‏, ‏‏‏ילד‏, ‏קהל‏‏, ‏‏חתונה‏, ‏פעילויות בחוץ‏‏‏‏ ו‏טבע‏‏‏

תגובות לדף