title
title
title
title
title
title
title
title
מתניעים אשכול רשויות

השבוע התקיימה ישיבת מועצת אשכול כנרת עמקים הראשונה במועצה האזורית גליל תחתון.

אשכול כנרת עמקים - לו שייכת המועצה שלנו כולל את הרשויות: גליל תחתון, טבריה, עמק הירדן, כפר תבור, אל בטוף, בועיינה נוג'ידאת, בית שאן, טורעאן, כפר כמא, מגדל, מראר, עילבון, ושיבלי-אום אל גאנם. זוהי התכנסותו הראשונה של הפורום לאחר הבחירות ברשויות המקומיות. בישיבה שעסקה בעיקר בתהליכי התנעת עבודה משותפת במרחב האשכול לקחו חלק ראשי הרשויות ונציגיהם לאשכול, ואושר מינוי מנכ"ל האשכול - אלי מאירי ממושב ארבל. משרד הפנים מעודד התארגנויות לשיתופי פעולה אזוריים ומקדם אשכולות ישובים בכל רחבי הארץ, וזאת כדי לקדם פיתוח אזורי ושיתופי פעולה בנושאים שונים בין הרשויות המקומיות החברות באשכול, במטרה להביא להעלאת איכות החיים לתושב, תוך מיצוי ואיגום משאבים וקידום ראייה אזורית כוללת במגוון נושאים. בפגישה הצגנו את המטרות אשר למענן הוקם האשכול ובהן הוא צפוי לעסוק בהם בשנה הקרובה, בין היתר - ניצול וייעול השירות לתושבים תוך ניצול היתרון לגודל, החלתם של ערכים מוספים בתחומי התעסוקה, החינוך, החדשנות, התיירות והפיתוח הכלכלי במרחב, ויצירת חיבור ושיתוף בין כל התושבים והישובים במרחב האזורי.

תגובות לדף