title
title
title
title
title
title
title
title
ביקור משלחת הדיור של JNF

משלחת הדיור של JNF (קק"ל) ארה"ב סיירה השבוע בעמק כדי לעמוד מקרוב אחר הפרוייקטים שבהם הם שותפים. חלק מחזון הצמיחה של JNF בצפון בשנים האחרונות הוא הצמיחה הדמוגרפית והמעבר של משפחות חדשות לאזור, מה שנושק לגמרי לחזון המועצה. לשם כך משקיעים בארגון ומביאים משאבים כספיים לפיתוח תשתיות בהרחבות ובשכונות בישובים שלנו. ביקרנו בגשר ובחמדיה - שני ישובים שבהם משקיע ה- JNF. בשני הישובים התרגשה המשלחת לראות את התשתיות שבוצעו, נפגשה עם נציגי משפחות אשר בונות או עתידות לבנות את ביתן וכן עם הנהלות הישובים. כמו כן ביקרו בנוה איתן - שם הם מתעתדים להתחיל בקרוב את פעילותם יחד עם החברה הכלכלית של המועצה.

המשלחת התפעלה מהצמיחה המואצת, מפעולות השיווק שנעשות הן על ידי המועצה והן על ידי הישובים, ומהמשפחות הנפלאות המגיעות לעמק, מתוך רצון להיות חלק מהקהילה ולהעניק לילדיהם סביבת התפתחות מצויינת וחינוך איכותי. אנחנו - הודינו להם כמובן על ההשקעה הרבה, וכבר דיברנו על המשך שיתוף פעולה בפיתוח ישובים נוספים. 

תגובות לדף