title
title
title
title
title
title
title
title
תכנית כוללנית


מינהל התכנון במשרד הפנים מקדם תכנית מתאר כוללנית בעמק. התכנית מגדירה את מדיניות התכנון הכוללת של הרשות, ובה בעת מהווה בסיס לתכנון מפורט הנגזר ממנה. היא מהווה הזדמנות לחשוב מחדש ולהתוות את כיווני הפעולה והפיתוח העתידי של האזור.

מטרת התכנון לקבוע את המתווה לשמירה על המרחב הכפרי והחקלאי, גיוון הבסיס הכלכלי של היישובים בדגש על יזמות ותיירות כפרית, עידוד הזיקה לשטחים חקלאיים, שמירה על השטחים הפתוחים תוך מתן מענה לתשתיות ושמירה על איכות הסביבה והחיים. עם סיום כתיבתה תהא התכנית כלי ניהולי אשר יאפשר ניהול מיטבי ופיתוח לכיוונים הרצויים תוך עדכון והתאמה לצרכים המשתנים. ביום שני נערך מפגש ציבור בהשתתפות אדריכל אילן אייזן ראש צוות התכנון, טובי כהן - מתכננת ערים ואזורים ומרכזת התכנית בפועל, וישי כספי - רפרנט התכנית ממינהל התכנון. לערב הגיעו מעל 100 תושבים מכל יישובי העמק, כשקבוצה בולטת באירוע הייתה נציגות של מנהיגות הנוער עמק המעיינות שלקחה חלק פעיל ומשמעותי מאוד בשולחנות העגולים אשר עסקו בארבעה תחומים עיקריים: חקלאות, סביבה ושטחים פתוחים, צביון הישובים, תעסוקה וכלכלה.


למצגת שהוצגה בכנס 


תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏5‏ אנשים‏, ‏‏אנשים מחייכים‏, ‏‏אנשים עומדים‏‏‏‏

תגובות לדף