title
title
title
title
title
title
title
title
קורונה 2020 - ארנונה לעסקים


הנחת ארנונה בשיעור 100% לעסקים ונכסים זכאים
אנו עוברים בימים אלה את אחת התקופות המורכבות שידענו. מגיפת הקורונה הביאה לחיינו מציאות שונה מזו שאי פעם הכרנו. המשבר הבריאותי הכלל עולמי הביא עימו משבר כלכלי אשר משפיע על כלל המשק בארץ ובעולם. לשמחתנו - בהמשך להחלטת הממשלה ומרכז השלטון המקומי, ובמסגרת הסיוע הכלכלי לעסקים על רקע משבר הקורונה, חתם שר הפנים בתאריך 21.04.20 על תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 2) התש"פ 2020 .
החלטה זו מאפשרת מתן הנחה של 100% מתשלום ארנונה לתקופה של שלושה חודשים לנכסים זכאים כהגדרתם בתקנות בתקופה שבין 01.03.2020 ועד 31.05.2020.


לתקנות המלאות - הקליקו כאן
הנכסים הזכאים להנחה ע"פ התקנות - יקבלו אותה באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת פנייה או בקשה למועצה, לרבות כאלה שכבר שילמו את הארנונה בגין חודשים אלה.

תגובות לדף