title
title
title
title
title
title
title
title
כספים והנהלת חשבונות
שם פרטימוטי מרדכי תפקיד -גזבר המועצה ומנהל האגף
טלפון -04-6065853 נייד-050-5207783
דוא"ל -moti@maianot.co.il פקס-04-6065820
שם פרטיג'רמן בן שמעון תפקיד -מזכירת גזברות
טלפון -04-6065858
דוא"ל -zarmen@maianot.co.il פקס-04-6065820
שם פרטיאשל סקלקה תפקיד -חשב ומנהל מח' הנהלת חשבונות
טלפון -04-6065661
דוא"ל -finance@maianot.co.il פקס-04-6065630
שם פרטייפה דדון
טלפון -04-6065856
דוא"ל -yafa@maianot.co.il פקס-04-6065630
שם פרטיסיגל עמר
טלפון -04-6065735
דוא"ל -sigala@maianot.co.il פקס-04-6065630
שם פרטיזוהר כנעני
טלפון -04-6065857
דוא"ל -hanhach2@maianot.co.il פקס-04-6065630
שם פרטייפעת אוחנה
טלפון -04-6065662
דוא"ל -hanhach5@maianot.co.il פקס-04-6065630
שם פרטיאודליה טובול תפקיד -ממונה תב"רים
טלפון -04-6848159
דוא"ל -tabarim@maianot.co.il פקס-04-6848303

תגובות לדף