title
title
title
title
title
title
title
title
מחלקת ספורט - עמותה לקידום הספורט בעמק המעיינות
שם פרטיאלעד פשחור תפקיד -מנהל מחלקת ספורט
טלפון -04-6065816 נייד-054-5640522
דוא"ל -sport@maianot.co.il פקס-04-6587847
שם פרטירותי דוד תפקיד -מזכירת מח' תרבות וספורט
טלפון -04-6065860
דוא"ל -ruti@maianot.co.il פקס-04-6480216
תגובות לדף