title
title
title
title
title
title
title
title
ועדות המועצה
 מליאת המועצה

ראש המועצה קרין יורם yoram@maianot.co.il 

בית יוסף אליהו דני beityosef1@walla.com 

גשר שלם יריב yariv@starps.co.il 

חמדיה פרחי רועי krembo78@gmail.com 

טירת צבי לוי נריה neri@okm.co.il 

ירדנה יהודה יעקב yakovssy@gmail.com 

כפר רופין אקריש יוסי yossi.akrish@sbdinc.com 

מירב שפיר ירון yaron@maianot.co.il 

מנחמיה מסרטי אורית oritmasrati@gmail.com 

מסילות עריף גדעון gideonarif@gmail.com 

מעוז חיים אביסרור יחיעם yami_a@maoz.org.il 

מעלה גלבוע ספראי לימור lsafrai@gmail.com 

נווה אור סמדג'ה יוחאי yohay@smadga.com 

נווה איתן מאיר שוש shosh@nve.org.il 

ניר דוד גלר עמיחי a-geler@nir-david.net 

עין הנצי"ב צור ידידיה yedidia@hanatziv.org.il 

רוויה הרוש מימון momyharoosh@walla.com 

רחוב כהן אורי yael@genesis-fresh-herbs.com

רשפים גדיש אילן ilangadish@gmail.com 

שדה אליהו עופר איתן meshek@sde.org.il 

שדה נחום ערמון שמואל tashtiot1@012.net.il 

שדי תרומות  קירמה דוד david.kirma08@gmail.com 

שלוחות פרלשטיין חיים jpai6062216@gmail.com 

תל תאומים יצחק שחר shachari@biobee.com
  

הנהלת המועצה

יורם קרין, ראש המועצה, יו"ר
ירון שפיר, סגן ראש המועצה, סגן יו"ר

אילן מרדכי - סגן ראש המועצה, סגן יו"ר
יעקב יהודה - חבר מליאה
מאיר זנתי - חבר מליאה
יחזקאל ליפשיץ - חבר מליאה
יואב שוהם - חבר מליאה

 ועדת תמיכות

מזכיר המועצה, יו"ר
גזבר המועצה

יועץ משפטי

ועדת מכרזים

ירון שפיר - סגן ראש המועצה, יו"ר

שוש מאיר - חברת מליאה

יוסי בוריס - חבר מליאה

גדעון עריף - חבר מליאה

שמואל ערמון - חבר מליאה

ועדת הנחות לארנונה

יעקב יהודה - יו"ר
גד גור - חבר מליאה ומ"מ יו"ר

מיכאל בן ישי - מ"מ חבר מליאה

גזבר המועצה
יועץ משפטי
מנהל המח' לשירותים חברתיים

ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית

עו"ד יצחק מוסוביץ - יו"ר, נציג ציבור

אלי שריר - נציג ציבור

לאה בן יצחק - נציג ציבור  

דב מילר - נציג ציבור
יהודה מזרחי - נציג ציבור

אליעזר יהודה - מ"מ נציג ציבור

יועץ משפטי

גזבר המועצה - מנהל הארנונה

ועדת ביקורת

שוש מאיר - יו"ר

רזיאל כוכבי - חבר מליאה
גד גור - חבר מליאה
מבקר המועצה (מוזמן)

 ועדה מקומית לתכנון ובניה
כל חברי המליאה + דוד קירמה
 ועדת משנה לתכנון ולבניה 

ירון שפיר - סגן ראש המועצה, יו"ר

מייק ארליך - מהנדס המועצה (מוזמן)                     
שמוליק ערמון - חבר מליאה                      
מירב ניב - חברת מליאה                        

דני אליהו - חבר מליאה                          

גדעון עריף - חבר מליאה

מאיר זנתי - חבר מליאה

יורם קרין - מ"מ יו"ר                     

מומי הרוש -מ"מ

אייל לב - מ"מ

יעקב יהודה - מ"מ

יואב שוהם - מ"מ

 ועדה חקלאית

ירון שפיר - סגן ראש המועצה, יו"ר
דני אליהו - חבר מליאה

טוביה בראזני - חבר מליאה

אייל לב - חבר מליאה

יונה אייל - חבר מליאה

שי שטרן - נציג חקלאים

עמיחי גלר - נציג חקלאים

יוסי קנר - נציג חקלאים

גדי דור - נציג חקלאים

רן בן-נון - נציג חקלאים

פסח רוזנבלום - נציג חקלאים

 ועדת רכש

גזבר המועצה - יו"ר

מנהל רכש

חשב חינוך
יועץ משפטי

ועדת מל"ח, ביטחון וחירום

יורם קרין - ראש המועצה, יו"ר
ירון שפיר - חבר מליאה

אילן מרדכי - חבר מליאה

מומי הרוש - חבר מליאה

ישראל רותם - נציג תושבים

רן בן נון - נציג תושבים

מוסה גרוס - נציג תושבים

ציון דקו - רמ"ט (מוזמן)

רועי פשחור - קב"ט (מוזמן)

נציג פיקוד העורף

נציג המשטרה

נציג משרד החינוך

 קולחי עמק המעיינות - תאגיד ביוב

ירון שפיר נציג מליאה
מרב ניב נציגת מליאה

יוסי אקריש נציג מליאה

מייק ארליך נציג מועצה מהנדס המועצה
מוטי מרדכי נציג מועצה גזבר המועצה

מיה גומא להב    נציגת מועצה, מזכיר המועצה
יוסף פרי נציג ציבור

לאה בן יצחק נציגת ציבור

שחר יצחק          נציג ציבור

ועדה למאבק בנגע סמים מסוכנים

אתי גונן - נציגת ציבור, יו"ר
שמוליק ערמון - חבר מליאה
יונה אייל - חבר מליאה

גיורא דגן - חבר מליאה

שולי לנדה - נציג ציבור
עירית דרור - מנהלת המח' לשירותים חברתיים

נגה גיל - מנהלת אגף חינוך וקהילה

שלומית ברק - ס.מנהל תיכון שקד-דרכא

ועדה לשמירה על איכות הסביבה

יוסי אקריש - יו"ר
אייל לב - חבר מליאה  

יחיעם אביסרור - חבר מליאה 

אילנה מאירפלד - נציגת ציבור

בתיה טל - נציגת ציבור

גיא הלדן - מנהל מח' איכות הסביבה

יובל מורן - רט"ג

נציג המשרד לאיכ"ס

ועדה להנצחת זכר נרצחי טרור

גדעון עריף - נציג מליאה

אפרת פולק - נציגת ציבור
ינון אשכנזי - נציג משפחות

נציג המח' לשירותים חברתיים (מוזמן)

נציג מח' תרבות (מוזמן)

 ועדה לשימור אתרים

ירון שפיר - סגן ראש המועצה, יו"ר
מייק ארליך - מהנדס המועצה

רזיאל כוכבי - חבר מליאה

יחזקאל ליפשיץ - חבר מליאה

טוביה בראזני - חבר מליאה

אורי בן ציוני - מוזמן קבוע

 נציגי המועצה במנהלת פארק צבאים
יורם קרין ראש המועצה נציג מליאה
ירון שפיר סגן ראש המועצה - נציג מליאה
מייק ארליך מהנדס המועצה - נציג מועצה
מיה גומא-להב מזכיר המועצה - נציגת מועצה
צמח גורן - נציג ציבור
עקיבא פולק - נציג ציבור
דירקטוריון החברה הכלכלית

יורם קרין, ראש המועצה יו"ר  נציג מליאה
ירון שפיר נציג מליאה
יואב שוהם נציג מליאה

יעקב יהודה נציג מליאה

מייק ארליך נציג מועצה

מוטי מרדכי נציג מועצה

מיה גומא-להב נציגת מועצה
גיל קורתי נציג ציבור

עמי מגן נציג ציבור

דבורה ליס נציגת ציבור

 ועדת השקעות

ירון שפיר סגן ראש המועצה
מוטי מרדכי גזבר המועצה
מייק ארליך מהנדס המועצה

מיה גומא-להב מזכיר המועצה

ועדה למיגור אלימות

יורם קרין - ראש המועצה, יו"ר

מזכיר המועצה
מנהל אגף חינוך וקהילה
קב"ט המועצה
מנהל המח' לשירותים חברתיים
נציג משטרת ישראל

מומי הרוש - חבר מליאה

מרב ניב - חבר מליאה

ועדה להקצאת קרקעות ומבנים

ירון שפיר - סגן ראש המועצה, יו"ר

גזבר המועצה

יועץ משפטי

מזכיר המועצה

מהנדס המועצה

נציגי המועצה במתנ"ס עמק המעיינות

יורם קרין נציג מליאה

ירון שפיר נציג מליאה, יו"ר

מאיר לנגר נציג ציבור

נגה גיל נציגת מועצה

נציגי המועצה בעמותת תחנת העמקים

יורם קרין, ראש המועצה נציג מליאה                 

מוטי מרדכי נציג מועצה

מיה גומא להב נציגת מועצה

נגה גיל נציגת מועצה

נציג המועצה באיגוד ערים לכבאות
רביב מור          נציג המועצה
  נציגי המועצה בתאגיד טליה אחזקות בע"מ


ירון שפיר, ס. ראש המועצה נציג מליאה                 

מוטי מרדכי נציג מועצה

ניר וילק נציג ציבור


תגובות לדף