title
title
title
title
title
title
title
title
ועדות המועצה
 מליאת המועצה

ראש המועצה קרין יורם yoram@maianot.co.il 

בית יוסף אליהו דני beityosef1@walla.com 

גשר שלם יריב yariv@starps.co.il 

חמדיה פרחי רועי krembo78@gmail.com 

טירת צבי לוי נריה neri@okm.co.il 

ירדנה יהודה יעקב yakovssy@gmail.com 

כפר רופין אקריש יוסי yossi.akrish@sbdinc.com 

מירב שפיר ירון yaron@maianot.co.il 

מנחמיה מסרטי אורית oritmasrati@gmail.com 

מסילות עריף גדעון gideonarif@gmail.com 

מעוז חיים אביסרור יחיעם yami_a@maoz.org.il 

מעלה גלבוע ספראי לימור lsafrai@gmail.com 

נווה אור סמדג'ה יוחאי yohay@smadga.com 

נווה איתן מאיר שוש shosh@nve.org.il 

ניר דוד גלר עמיחי a-geler@nir-david.net 

עין הנצי"ב צור ידידיה yedidia@hanatziv.org.il 

רוויה הרוש מימון momyharoosh@walla.com 

רחוב כהן אורי yael@genesis-fresh-herbs.com

רשפים גדיש אילן ilangadish@gmail.com 

שדה אליהו עופר איתן meshek@sde.org.il 

שדה נחום ערמון שמואל tashtiot1@012.net.il 

שדי תרומות  קירמה דוד david.kirma08@gmail.com 

שלוחות פרלשטיין חיים jpai6062216@gmail.com 

תל תאומים יצחק שחר shachari@biobee.com
  

הנהלת המועצה

קרין יורם , ראש המועצה, יו"ר
שפיר ירון , סגן ראש המועצה, סגן יו"ר

יהודה יעקב - חבר מליאה

מסרטי אורית - חברת מליאה

הרוש מימון  - חבר מליאה

גדיש אילן - חבר מליאה 

עופר איתן - חבר מליאה

 ועדת תמיכות

מזכיר המועצה, יו"ר
גזבר המועצה

יועץ משפטי

ועדת מכרזים

שפיר ירון - סגן ראש המועצה, יו"ר

ערמון שמואל - חבר מליאה

כהן אורי - חבר מליאה

לוי נריה - מ"מ חבר מליאה

אביסרור יחיעם - מ"מ חבר מליאה

צור ידידיה - מ"מ חבר מליאה

גדיש אילן - מ"מ חבר מליאה

ועדת הנחות לארנונה

אקריש יוסי - חבר מליאה, יו"ר
יהודה יעקב - חבר מליאה ומ"מ יו"ר

צור ידידיה - מ"מ חבר מליאה

גזבר המועצה
יועץ משפטי
מנהלת המח' לשירותים חברתיים

ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית

עו"ד ניב מרב - נציגת ציבור, יו"ר

שריר אלי - נציג ציבור

בן יצחק לאה - נציג ציבור  

מילר דב - נציג ציבור
מורג רבקה - נציג ציבור

יהודה אליעזר - מ"מ נציג ציבור

יועץ משפטי

גזבר המועצה / מנהל הארנונה

ועדת לענייני ביקורת

עריף גדעון - חבר מליאה, יו"ר

פרלשטיין חיים - חבר מליאה
מבקר המועצה (מוזמן)

 ועדה מקומית לתכנון ובניה
כל חברי המליאה 
 ועדת משנה לתכנון ולבניה

שפיר ירון - סגן ראש המועצה, יו"ר

מייק ארליך - מהנדס המועצה (מוזמן)                     
שלם יריב - חבר מליאה                      
סמדג'ה יוחאי - חבר מליאה                        

ידידיה צור - חבר מליאה                          

יצחק שחר - חבר מליאה

אקריש יוסי - חבר מליאה

קירמה דוד - חבר מליאה               

אליהו דני - מ"מ

עריף גדעון - מ"מ

ערמון שמוליק - מ"מ

פרחי רועי - מ"מ

 ועדה חקלאית

שפיר ירון - סגן ראש המועצה, יו"ר
אביסרור יחיעם - חבר מליאה

גלר עמיחי - חבר מליאה

אליהו דני - חבר מליאה

קירמה דוד - חבר מליאה

יצחק שחר - חבר מליאה

שטרן שי - נציג חקלאים

אלון רפי - נציג חקלאים

קנר יוסי - נציג חקלאים

דור גדי - נציג חקלאים

בן נון רן - נציג חקלאים

רוזנבלום פסח - נציג חקלאים

 ועדת רכש

גזבר המועצה - יו"ר

מנהל רכש

מזכיר
חשב

ועדת מל"ח, ביטחון וחירום

קרין יורם - ראש המועצה, יו"ר
שפיר ירון - חבר מליאה

הרוש מימון - חבר מליאה

גדיש אילן - חבר מליאה

רותם ישראל - נציג תושבים

גרוס מוסה - נציג תושבים

ברייר רונן - נציג תושבים

דקו ציון - רמ"ט (מוזמן)

פוקס דותן- קב"ט (מוזמן)

נציג פיקוד העורף

נציג המשטרה

נציג משרד החינוך

מנהלי מכלולי חירום

ועדה למאבק בנגע סמים מסוכנים

פישר בני - נציג ציבור, יו"ר
ספראי לימור - חברת מליאה
פרחי רועי - חבר מליאה

סמדג'ה יוחאי - חבר מליאה

גניאל טלי - נציגת ציבור
מנהל.ת המח' לשירותים חברתיים

מנהל.ת אגף חינוך וקהילה

לנדה שולי - ס. מנהל תיכון גאון הירדן - דרכא

ועדה לשמירה על איכות הסביבה

לוי נריה - חבר מליאה, יו"ר
פרחי רועי - חבר מליאה  

עופר איתן - חבר מליאה

פרלשטיין חיים - חבר מליאה 

שפירא לירון - נציג ציבור

בהיר גונן (פקח רט"ג) - מ"מ מקום בהעדרו של שפירא לירון

טל נדב - נציג ציבור

טל בתיה - מ"מ בהעדרו של טל נדב

מנהל.ת מח' איכות הסביבה

נציג ארגון ארצי - רט"ג

נציג המשרד לאיכ"ס

ועדה להנצחת זכר נרצחי טרור

עריף גדעון - נציג מליאה, יו"ר

אביסרור יחיעם - חבר מליאה

גלר עמיחי - חבר מליאה

ינון אשכנזי - נציג ציבור

נציג המח' לשירותים חברתיים (מוזמן)

נציג מח' תרבות (מוזמן)

 ועדה לשימור אתרים

גלר עמיחי - חבר מליאה, יו"ר
מייק ארליך - מהנדס המועצה

אליהו דני - חבר מליאה

שלם יריב - חבר מליאה

כהן אורי - חבר מליאה

אורי בן ציוני - המועצה לשימור אתרים

 נציגי המועצה במנהלת פארק צבאים
יורם קרין ראש המועצה נציג מליאה
מיה גומא-להב מזכיר המועצה, נציגת מועצה
טל ברגר נציגת ציבור
 מייק ארליך מהנדס המועצה, מוזמן
אסף ברמי גזבר המועצה, מוזמן
דירקטוריון החברה הכלכלית

יורם קרין ראש המועצה יו"ר  נציג מליאה
יעקב יהודה נציג מליאה

לימור ספראי נציגת מליאה

מייק ארליך נציג מועצה

ציון דקו   נציג מועצה

מיה גומא-להב נציגת מועצה
ערן פז נציג ציבור

עמי מגן נציג ציבור

רותי גיא נציגת ציבור

ירון שפיר ס' ראש המועצה, מוזמן

אסף ברמי גזבר המועצה, מוזמן

 ועדת השקעות

ירון שפיר סגן ראש המועצה
מוטי מרדכי גזבר המועצה
מייק ארליך מהנדס המועצה

מיה גומא-להב מזכיר המועצה

ועדה למיגור אלימות

מסרטי אורית - חברת מליאה, יו"ר

מזכ"ל המועצה
מנהל אגף חינוך וקהילה
קב"ט המועצה
מנהל המח' לשירותים חברתיים
נציג משטרת ישראל

מאיר שוש - חברת מליאה

שלם יריב - חבר מליאה

ועדה להקצאת קרקעות ומבנים

שפיר ירון - סגן ראש המועצה, יו"ר

גזבר המועצה

יועץ משפטי

מזכיר המועצה

מהנדס המועצה

נציגי המועצה במתנ"ס עמק המעיינות

קרין יורם נציג מליאה

שפיר ירון  נציג מליאה, יו"ר

לנגר מאיר  נציג ציבור

ויצמן יניב  נציגת מועצה

נציגי המועצה נציגי המועצה בדירקטוריון עמותת תחנת העמקים

יורם קרין   נציג מליאה                 

אסף ברמי נציג מועצה

מיה גומא להב נציגת מועצה

מיכל וינברג נציגת ציבור

נגה גיל מוזמנת קבועה

נציג המועצה נציגי המועצה בדירקטוריון איגוד ערים לכבאות

רביב מור נציג המועצה
  נציגי המועצה בדירקטוריון תאגיד טליה אחזקות בע"מ

ירון שפיר ס. ראש המועצה,  נציג מליאה 

שני צרפתי שנהר נציג ציבור

אסף ברמי   גזבר המועצה, מוזמן קבוע

מייק ארליך מהנדס המועצה, מוזמן קבוע                

  נציגי המועצה בדירקטוריון קולחי עמק המעיינות - תאגיד ביוב

ירון שפיר נציג מליאה, יו"ר
אורית מסרטי נציגת מליאה

יוסי אקריש  נציג מליאה

מייק ארליך נציג מועצה, מהנדס המועצה
אסף ברמי נציג מועצה גזבר, המועצה

מיה גומא להב     נציגת מועצה, מזכיר המועצה
אלי שריר  נציג ציבור

לאה בן יצחק נציגת ציבור

מרב ניב         נציגת ציבור

 נציגי המועצה בדירקטוריון מי שאן
ירון שפיר נציג מליאה
מייק ארליך נציג מועצה
רחלי נוריאל נציגת ציבור
רשות ניקוז כנרת
יחיאל מזרחי נציג ציבור

תגובות לדף