title
title
title
title
title
title
title
title

מנחמיה


ליצירת קשר איש קשר: גלית דקל טלפון : 04-6750033

לידתה של מנחמיה - יהודית חנן
ב- 1901 הוא נולדה, מושבה במשקל פג, כן ממש קטנה! משקלה היה חמישה חלוצים פלוס מינוס.
הלידה לא הייתה קלה, היה צורך למצוא מקום נוח ותנאים מתאימים להתפתחותה של הילודה הרכה. היא כמעט ונולדה על שפת הירדן, אלא שברגע האחרון ממש כשהמים כבר ירדו, הוחלט המקום נמוך מדי, חם מדי ויהיה קשה להתגונן בפני חורשי רעתה של המושבה הרכה והוחלט לטפס מערבה גבוה יותר וכאן ממש במקום הזה היא נולדה.
קטנה, צרה, וארוכה הייתה היא בתחילה, לא ממש יפה, אבל גם לא מכוערת.
מלחמיה נולדה בתקופה קשה, מצב כלכלי ירוד בכל הארץ, שכנים ערבים שלא שמחו בשמחת ההורים הצעירים שבעצם היו נטע זר בנוף המקומי ושלטון תורכי אכזר. אלו מצד אחד ואלו מהצד שני, חום כבד, יתושים, מחלות, סכנו מאוד את קיומה של המושבה הרכה, היא ירדה במשקל לאחר לידתה ושקלה רק שלשה חלוצים, בשל כל אלה ניתן לה השם מלחמיה שהיה יותר מסמל למלחמות שנצרכה המושבה לעבור בשנים הראשונות לקיומה.
יק"א, ופיק"א מאוחר יותר, אימצו את המושבה הרכה וכאבות מסורים ניסו לסייע, לתמוך ולעזור לבת חסותם הרכה מלחמיה.

לא נלאה אתכם בתלאות שעברה המושבה, רק נספר שהיא שרדה, צמחה ויפתה מעשור לעשור. לאחר שני עשורים לערך גם הברון רוטשילד הבחין ביופי הגולמי הטמון בין בלויי הסחבות של המושבה הצעירה ואמצה אל חיקו האבהי, הוא קנה לה בגדים חדשים (פרדסים, מטעים, ומשק חי) הוא לימד אותה כיצד להתנהג, כיצד לעמוד ללכת ולהתקדם.
גם הנציב העליון הבריטי, שהוא יהודי חם מבקר במלחמיה ונרתם לעזרתה בתרומה של 300 לא"י שהן הון עתק בזמנים ההם ובכסף זה בונים גשר על הירדן כדי שתושבי מלחמיה יוכלו להגיע לתחנת הקמח בצמח עם גרעיני החיטה מבלי שיהרסו העגלות בחצותן את מימי הירדן.
כתודה על תרומתו הנדיבה הוחלף שמה של מלחמיה למנחמיה על שם אביו של הנציב שנקרא מנחם, ובתקווה שאכן תנוחם המושבה ושתהייה לה עדנה.

ואכן כך היה, המושבה הצעירה הפכה למחוזרת, צעירים ממושבות ותיקות כמו ראש פינה, זכרון יעקב ובת שלמה חשקו בצעירה הנאה. עשר משפחות באות ונקלטות אל חיקה, זוהי הבטחה למחר טוב יותר. אוהביה כינוה מושבת השושנים או פריס של הגליל התחתון. כשהייתה בת עשרים וארבע או חמש היא נענתה לצעירים אשר חזרו אחריה ואלה במרץ של צעירים ובעזרת כלים כמו טרקטור ומחרשה גדולה וחדישה חרשו באדמתה ואף ראו ברכה בעמלם.
צעירים כמו כל בני דורם טבעי שיש להם רעיונות חדשניים אלא שהותיקים לא יכלו להסתגל לחדשנות שרצו הצעירים ליישם במושבה. על רקע זה ובנוסף פורצים מאורעות דמים והכל יחד גורם לסכסוכים ולקרעים בין האיכרים והחלה עזיבה מאסיבית הן של צעירים והן של ותיקים, העוזבים מוכרים את משקיהם לקרן הקיימת בתנאי שתתחייב כי האדמה הנקנית תשמש רק להרחבתה ולהפרחתה של המושבה הקיימת.