title
title
title
title
title
title
title
title

ירדנה


ליצירת קשר איש קשר: כרמית שלום טלפון : 050-7556303 מייל: carmit1705@gmail.com

אוכלוסיה
מושב עובדים שמשתייך לתנועת המושבים. נוסד ב- 1952 ע"י עולים מכורדיסטאן שבצפון עיראק. בירדנה 63 משקים חקלאיים, האוכלוסייה מונה כ – 370 תושבים.
בתוכנית: הרחבת היישוב בכ-100 יחידות דיור נוספות לבנים ממשיכים ולצעירים מהאזור ומהארץ.

שירותים
במושב - מזכירות מתפקדת, מגרשי משחקים, וגני שעשועים. כמה מבני-ציבור ופעילויות משותפים לירדנה ולמושב השכן – בית-יוסף: בית-כנסת, מתנ"ס, גן ילדים, מעון יום ומרפאה.

חינוך
ילדי המושב לומדים בבתי הספר האזוריים: דקלים, שק"ד, וגאון הירדן. חלק מהתלמידים לומד בבית-שאן.
הפעילות הבלתי-פורמלית: בשעות אחה"צ מתקיימת פעילות במתנ"ס המשותף, באמצעות מדריך בכיר, מורות חיילות ומדצ"ים.
במושב מתפקדת וועדת חינוך האחראית לכל פעולות החינוך והתרבות ביישוב.

תעסוקה
20 אחוזים מהחברים במושב עוסקים בחקלאות, בעיקר חקלאות מתקדמת בענף החממות לגידולי ירקות ותבלינים.
סה"כ ביצוע שתילות בבתי צמיחה מגיעים ללכ-230 דונם. כמחציתם תבלינים והשאר ירקות וכרם מכוסה.
כמו-כן קיימים 5 משקים שמנהלים משק חי כגון: רפת, דיר, לולים ותוכים.
לכל משק 35 דונם לעיבוד חקלאי, כולל מכסות מים, ועוד כ-10 דונם לגידולים משותפים.

חברה

במושב מכהנים שני וועדים, ועד אגודה וועד ממקומי. ועד האגודה נבחר כל שנתיים מבין חברי האגודה הוועד המקומי נבחר עם הבחירות לראשות המועצה.

בוועד המקומי מכהנים גם תושבים שאינם חברי האגודה.

המושב מעוניין לגדול ולהתפתח ולקלוט זוגות צעירים. כרגע קיימים עיכובים בשל בעיות עם מנהלת ההסדרים והקשת המזרחית.