title
title
title
title
title
title
title
title
חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998, קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו. חוק זה חל על כל הרשויות מקומיות בכלל.

הרשות מצדה מחויבת לספק את המידע בפורמט כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב, על פי הנדרש.

 

 החוק קובע מי זכאי לקבל את המידע, אילו סוגי מידע אסור למסור או שיש שיקול דעת שלא למוסרם, אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע, וכן הוראות והנחיות בדבר נהלי הגשת הבקשות והטיפול בהם.

 

הסמכות לטיפול וקבלת החלטות בבקשות לקבלת מידע, בהתאם לחוק, מוענקת לממונה על יישום חוק חופש המידע ברשות הציבורית. 

הממונה על יישום חוק חופש המידע במ.א. עמק המעיינות: הגב' מיה גומא להב, מזכירת המועצה, דוא"ל dina@maianot.co.il טל' 04-6065890.

 

בקשות לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע במ.א. עמק המעיינות יש להפנות לממונה באמצעות הטופס המצ"ב, בצירוף קבלה על אגרת בקשה ע"ס 20 ₪ (הסכום מתעדכן מעת לעת) והתחייבות לתשלום אגרות טיפול והפקה כמצויין בטופס ובתקנות.

התשלום מתבצע במחלקת גביה (בשעות קבלת הקהל ) .

 

נהלים כלליים:

  • המבקש מידע בהתאם להוראות החוק צריך להגיש "בקשה לקבלת מידע" בכתב, בכפוף לתשלום אגרה המתעדכנת מעת לעת בתקנות החוק.
  • תחילת הטיפול כרוכה בתשלום האגרה.
  • המועצה תפעל בקשר עם הבקשה לפי הוראות חוק חופש המידע ויתכן שהמידע המבוקש לא יומצא, בהתאם להנחיות החוק. כך למשל, מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 לא יימסר.
  • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי המועצה ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.
  • מבקש הבקשה מתחייב לשאת באגרת בקשה לקבלת מידע ובאגרת טיפול והפקה. אם עלות הטיפול בבקשה גבוהה יותר, המבקש יידרש לתת הסכמה נפרדת להמשך הטיפול.
  • מידע שאדם מבקש אודות עצמו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול של עד ארבע שעות.

 

להורדת טופס בקשה לקבלת מידע (עלות הטיפול 20 ש"ח לפנייה) - לחץ כאן

לדוח השנתי 2017

לדוח השנתי 2016

לדוח השנתי 2014-2015


למצגת הסברה - חוק חופש המידע
תגובות לדף