title
title
title
title
title
title
title
title
מכרזים

הודעה על שינוי שעת מפגש מציעים

מועצה אזורית עמק המעיינות תבקש להודיע על שינוי שעת המפגש שנקבעה ליום 17/6/18.

שעת המפגש העדכנית הינה 14:00 ביתר תנאי המכרז לא יחול שינוי.

  • מתן שירותי יעוץ בנושאי ביטוח וניהול סיכונים: 


תגובות לדף