title
title
title
title
title
title
title
title
מכרזים

* מכרז 506-2019 פיתוח תשתיות שכונה קיבוצית בטירת צבי - 21 מגרשים:* מכרז 505-2019 השלמת תשתיות עיליות הרחבה שדי תרומות:
   - תיק מכרז
   - כתב כמויות
   

תגובות לדף