title
title
title
title
title
title
title
title
אישור תושב

אישור תושב לצורך קבלת הטבות מס

 

על מנת להקל על התושבים בקבלת אישורי התושב ובתיאום עם רשות המיסים, יחודשו אישורי התושב לצורך קבלת הטבות המס במזכירויות היישובים.

 


תהליך קבלת האישור:


1. מילוי טופס בקשה (טופס 1312 ) וחתימה על טופס האישור (טופס 1312 א') של רשות המיסים והגשתם למזכירות הישוב. 


2. צילום ת.ז. + ספח והגשתם למזכירות הישוב.


3. במידת הצורך, אם מדובר בבן משפחה מעל גיל 18 המתגורר אצל הוריו, מילוי טופס הצהרת הורים והגשתו למזכירות הישוב.


4. מזכירות הישוב תוודא את נכונות הפרטים ועמידתם בתנאי רשות המיסים ותנפיק אישור תושב לצורך הטבת מס אותו יש להעביר למעביד.


 

 

להורדת טופס בקשה של רשות המיסים - הקליקו כאן... 

 

להורדת טופס אישור של רשות המיסים - הקליקו כאן...  


להורדת טופס הצהרה אודות מגורים בבית ההורים - הקליקו כאן...                                                                           


                                                                                             


לבירורים:


בנושא מילוי הטפסים - דינה אזוגי 04-6065890 פקס: 04-6065600  dina@maianot.co.il

                                    שעות קבלת קהל:  יום ב'  בין השעות 8:00 - 10:00

                                                                יום ג'  בין השעות 15:00 -18:00


פקיד השומה בעפולה - 04-6529994                                                


אישור תושב לצורך נשיאת נשק


יש לצרף את המסמכים הבאים (הקליקו לפתיחת הטפסים):

  1. בקשה לאישור תושב.
  2. צילום תעודת זהות + ספח.
  3. אישור מזכירות הישוב בנוסח המצורף.
  4. במידה ומדובר בבן משפחה מעל גיל 18 המתגורר אצל הוריו: הצהרת הורים בנוסח המצורף.

תגובות לדף