title
title
title
title
title
title
title
title
לשכת ראש המועצה וסגנו
שם פרטייורם קרין תפקיד -ראש המועצה
טלפון -04-6848100
פקס-04-6848301
שם פרטיירון שפיר תפקיד -סגן ראש המועצה
טלפון -04-6848103
דוא"ל -yaron@maianot.co.il פקס-04-6848301
שם פרטישושי זייגרמן תפקיד -מנהלת לשכת ראש המועצה
טלפון -04-6848100
דוא"ל -shoshi@maianot.co.il פקס-04-6848301
שם פרטיאורית דורפמן תפקיד -מזכירת סגן ראש המועצה
טלפון -04-6848101
דוא"ל -sgan@maianot.co.il פקס-04-6848301


תגובות לדף