title
title
title
title
title
title
title
title
לשכת סגן ראש המועצה
שם פרטיירון שפיר תפקיד -סגן ראש המועצה
טלפון -04-6848103
דוא"ל -yaron@maianot.co.il פקס-04-6848301
שם פרטיאורית דורפמן תפקיד -מזכירת סגן ראש המועצה
טלפון -04-6848101
דוא"ל -sgan@maianot.co.il פקס-04-6848301

העמוד בבנייה, תוכן יעלה בקרוב...
תגובות לדף