title
title
title
title
title
title
title
title
חלום וחינוך נפגשים 2בתכנית:
9:00    יריד יזמויות חינוך וקהילה 
            קפה גלעד
9:45     'העמק ממעוף הציפור'
            בהשתתפות: יורם קרין - ראש המועצה
                             יעקב הכט - מנכ"ל ערי חינוך
                             נגה גיל - מנהלת אגף חינוך וקהילה 
                             ושותפים
10:30   יוצאים לשטח - סיורים לבחירה
12:30   צהריים קלה בתשלום
13:00   מעגלי נפגשים ב'עידן טכנולוגי'
 14:00  סיום משוער

סיורים לבחירה:
יום שני 4.5 - ניתן לבחור סיור אחד מתוך הרשימה:
1. בית ספר ביכורה (ממ"ד יסודי) בתהליך של חינוך אישי ושילוב הוראה חוץ כיתתית. בנוסף ביקור בגני ילדים והשתלבותם במרחב החינוכי הכולל
2. שק"ד דרכא (ממ"ד על יסודי): מעגלי נפגשים, שינוי פדגוגי במימד ההערכה, שותפים בלמידה וחיבור ל"מסע בשביל"
3. חווה חקלאית בעדן: למידת חקר, התמודדות עם נושא השמיטה, למידה בשטח, מפגש עם תלמידים (ממ"ד יסודי ועל יסודי)
4. נש"ר (נגינה, שירה, ריקוד של תלמידי היסודי עם וותיקי העמק), "בשביל הקהילה" ופעילויות קהילתיות-חינוכיות נוספות
5. רימון (ממלכתי יסודי) ודרור (PDD בתפקוד בינוני נמוך) על פדגוגיה הנובעת מחינוך אישי ומשלבת בין שני בתי הספר
6. שק"ד (ממ"ד יסודי) כולל: שינוי במימדי ההערכה והזמן, ו"חדר מעיינות"

יום שלישי 5.5 - ניתן לבחור סיור אחד מתוך הרשימה:
1. גאון הירדן דרכא (ממלכתי עי"ס): שינוי שכבתי כולל - בחירה, למידה שיתופית, שינוי במרחב המקום וההערכה, שותפות ב"מסע בשביל"
2. דקלים (ממלכתי יסודי) - יוזמות של צוות המורים ושיתופי פעולה עם אולפנת גלעד, הקהילות ועם וותיקי העמק
3. חווה חקלאית בעדן: למידת חקר, התמודדות עם נושא השמיטה, למידה בשטח, מפגש עם תלמידים (עולים חדשים ותלמידים עם לקויות תקשורת)
4. גנים וגיל הרך - שילובם במרחב החינוכי האזורי ובשיתופי פעולה חוצי גילאים ומגזרים
5. רימון (ממלכתי יסודי) ודרור (PDD בתפקוד בינוני נמוך) על פדגוגיה הנובעת מחינוך אישי ומשלבת בין שני בתי הספר


  הרשמה במח' חינוך  04-6065806    smadar@maianot.co.il  תגובות לדף