title
title
title
title
title
title
title
title
ביקור סתיו


ח"כ סתיו שפיר ביקרה הבוקר בעמק. ביקרנו עם סתיו בבית ספר גלעד בחמדיה, ב'עידן טכנולוגי', בחווה החינוכית ובחממת החלומות בחוות עדן, בשלפים ובפארק המעיינות. חברת הכנסת שזהו לה הביקור המקצועי הראשון בעמק התלהבה מאוד מהמפגשים עם אנשי העמק, מהעשייה הרבה בכל התחומים מהתוצרת החקלאיתחינוכית, מהמעיינות ומהתנופה ההתיישבותית כולהגלריית תמונות

ביקור ח'כ סתיו שפיר _10.12.15
ביקור ח'כ סתיו שפיר _10.12.15

ביקור ח'כ סתיו שפיר _10.12.15
ביקור ח'כ סתיו שפיר _10.12.15

ביקור ח'כ סתיו שפיר _10.12.15
ביקור ח'כ סתיו שפיר _10.12.15

ביקור ח'כ סתיו שפיר _10.12.15
ביקור ח'כ סתיו שפיר _10.12.15

ביקור ח'כ סתיו שפיר _10.12.15
ביקור ח'כ סתיו שפיר _10.12.15

תגובות לדף