title
title
title
title
title
title
title
title
איום על ענף המדגה

21.07.16

גם השבוע הזה עמד בסימן המאבק על ביטול המכסים על יבוא הדגים, עם ההודעה החד צדדית של האוצר על ביטול המכסים. למהלך זה אם אכן יקרה השלכות רבות ובראשן - חיסול ענף המדגה בעמק. ביום שישי התקיים מפגש במ.א. מנשה בהשתתפותם של: ראשי מועצות, ח"כ איתן ברושי, מנכ"ל התאחדות החקלאים אבו וילן, מזכיר התנועה הקיבוצית ניר מאיר, מזכיר הקיבוץ הדתי אמיתי פורת, ופעילים נוספים. למפגש הוזמנו נציגי מטה המאבק של ענף המדגה וארגון מגדלי דגים להציג את האיום הכבד על עתידו של הענף. המשתתפים כולם הביעו את תמיכתם במאבק מגדלי הדגים ויקחו חלק במאבק על עתיד ענף המדגה, עתידה של החקלאות וההתיישבות כולה. בהמשך השבוע קיימנו פגישות והתייעצויות נוספות ונמשיך לפעול ביחד עם משרד החקלאות למניעת הצעדים החד צדדים של האוצר וגיבוש רפורמה מוסכמת.


14.07.16

השבוע האחרון עמד כולו בסימן המאבק נגד הורדת המכסים על יבוא הדגים.

שר האוצר חה"כ משה כחלון מוביל מהלך של הורדת מכס חד צדדית אשר משמעותה חיסול ענף המדגה בעמק המעיינות, המהווה כ- 70% מכל ענף דגי הבריכות בארץ. אנו פועלים בנחרצות, ביחד עם ארגון מגדלי דגים, ועם חברי כנסת ושרים לעצור את המהלך ולצמצם נזקים בלתי הפיכים. דרישת מגדלי הדגים והארגונים המובילים היא להסכים על רפורמה מתואמת שתבטיח  תמיכה בהמשך פיתוח והרחבת הענף. זוהי מלחמה של ממש על עתידו של העמק. פגיעה בענף המדגה תוביל לפגיעה כוללת ברבים מאנשי העמק, התעסוקה, החקלאות, התיירות והסביבה. בימים הקרובים נפעל בכל הדרכים ונקרא למגדלים ולתושבים להפגין ולמחות ביחד איתנו.


תגובות לדף