title
title
title
title
title
title
title
title
מאבק המיסוי

 

בחוק ההסדרים שהונח על שולחן הממשלה ומבטא את המדיניות הכלכלית של האוצר לשנים 2017-2018 נכלל פרק העוסק בשינוי הרסני של שיטת המיסוי הקיבוצית, באופן חד צדדי שיפגע בבסיס הערכים ואורחות החיים בקיבוצים. 

צעד זה מצטרף לשורת גזירות קשות שמשרד האוצר מנסה להשית בשנה האחרונה, שמאיימות על החקלאות על כל ענפיה, ועל ההתיישבות הכפרית.


מצורף מכתבו של ניר מאיר מזכיר התנועה הקיבוצית...

תגובות לדף