title
title
title
title
title
title
title
title
נפרדים משמעון פרס
במאי 2010 ביקר נשיא המדינה שמעון פרס בעמק המעיינות. העמק לבש חג ביום המיוחד הזה. הדברים שאמר באותו היום בקולו העמוק, ליוו אותנו בכל השנים שעברו מאז. היום אנו מרכינים את ראשנו ונפרדים מאיש יקר, יקיר העמק שחזונו לשלום מתגשם כאן היום עם תחילת בנייתו של הגשר אשר יחבר בין ישראל וירדן באזור התעשייה המשותף 'שער ירדן'.
יהי זכרו ברוך.תגובות לדף