title
title
title
title
title
title
title
title
משלמים פחות

לאחר מאמצים רבים הצליחה המועצה לקבל אישור לפריסה מחודשת של ההלוואות שלקחה על עצמה על מנת לממן את הקמת המערכת האזורית של ההולכה והטיפול בשפכים (קולחי עמק המעיינות). מהלך זה מאפשר לעדכן את תעריף האגרה ההונית ובכך להקל על משלמי אגרת הביוב. 

מליאת המועצה אישרה בישיבתה האחרונה הפחתה בתעריף אגרת הביוב, וכך, התעריף למגורים יופחת בסך של 1.04 ₪ למ"ק והתעריף לתעשייה ולמוסדות ציבור יופחת בסך של 0.82 אג'. 

אנו ממתינים כעת לפרסום התעריפים על ידי רשות המים על מנת להחיל את ההפחתה בתשלומי אגרת הביוב לתושבים.


תגובות לדף