title
title
title
title
title
title
title
title
תיקון 27 לחוק המים


הערב תתקיים ישיבה נוספת במועצת המים בה יוכרעו הכללים החדשים. במהלך השבוע האחרון המשכנו בפעילות נמרצת מול גורמים שונים בממשלה ובכנסת, והצטרפו לתמוך במאבקנו גם יו"ר השלטון המקומי -  חיים ביבס, יו"ר המועצות האזוריות עמיר ריטוב, ואחרים בתביעתנו הנחרצת להחריג את עמק המעיינות מהתיקון, לעצור את המהלך הכולל ולבחון אותו מחדש. 

אנו מצפים לשמוע את החלטות מועצת המים הערב ובהתאם יוחלט על המשך הפעילות.


תגובות לדף