title
title
title
title
title
title
title
title
כנס הנהגות


השבוע קיימנו לראשונה כנס הנהגות של יישובי המועצה האזורית עמק המעיינות בכפר הנופש מעגן. לכנס הגיעו מנהלי קהילות, יו"ר ועדים, ובעלי תפקידים מכל יישובי המועצה.


בחלקו הראשון של היום השתתפו ח"כ משה (בוגי) יעלון שדיבר על אתגרי המנהיגות במאה ה- 21 ועומרי גפן מנכ"ל קבוצת גבים - שדיבר על יצירת שיתופי פעולה ואתגרי המנהיגות ביישוב הכפרי.


חלקו השני של היום הוקדש להיכרות עם תחומים שונים הנמצאים על סדר היום המועצתי.

בסדרת הרצאות קצרות סיפרו מנהלי אגפים על העשייה בתחומי החינוך והקהילה, הצמיחה הדמוגרפית, השירות לתושב והמתנ"ס.  בסיומן התקיימו דיונים בשולחנות עגולים,  בהם הועלו סוגיות משמעותיות ואסטרטגיות בנושאים אשר נבחרו מראש על ידי המשתתפים: חינוך בלתי פורמלי - קשרי מועצה וישובים, הגיל השלישי - מחשבים מסלול מחדש, פיתוח אזורי כלכלי - מגמות ומחשבות, עקרונות ואתגרים בתהליך הקליטה ומודלים לפיתוח תשתיות בהרחבות. את השולחנות הובילו מנהלי המחלקות הרלוונטיות במועצה שיחד עם המשתתפים קיימו דיונים שהביאו לרעיונות ראשונים, אשר ייבחנו בהמשך ויהוו חלק חשוב ומשמעותי בתכניות העבודה לשנת 2018. 


המשתתפים הרבים הביעו את שביעות רצונם הגדולה מהכנס שחיזק את תחושת השותפות האזורית ויסייע בגיבוש תוכניות העבודה והאתגרים לשנים הקרובות.


לתמונות...


התמונה של ‏מועצה אזורית עמק המעיינות‏.

תגובות לדף