title
title
title
title
title
title
title
title
הטבות מס


2018 החלה, ואיתה גם שנת מס חדשה. תושבי העמק ימשיכו ליהנות מהטבת המס, והשנה בשל שינויים במדד הפריפריאלי של המועצה, יהנו תושבי הישובים הנכללים במפה הקבועה (שממוקמים עד 7 ק"מ מהגבול עם ירדן) לעלייה בשיעור ההטבה מ- 10% ל- 12%. לישובים האחרים הוארכה הוראת השעה והם יכללו במפת הטבות המס עם 7%. 

במשך מספר שנים נאבקנו ודרשנו פעם אחר פעם להיות חלק ממפת הטבות המס, ולאחר שהמועצה האזורית עמק המעיינות נכנסה למפה רק עם חלק מהישובים המשכנו להילחם על ההטבה לכולם ביתר שאת. 

אנו שמחים על התוצאות, נמשיך להקפיד לשמור על ההטבה המגיעה לכל תושבי המועצה גם בהמשך.

תגובות לדף