title
title
title
title
title
title
title
title
תכניות עבודה 2018


לאחר תהליך עבודה יסודי ומעמיק שנעשה בשיתוף כל מנהלי המחלקות והאגפים במועצה יצאה השבוע חוברת תכניות העבודה של המועצה לשנת 2018.

תוכנית העבודה השנתית מבטאת את חזון המועצה, מטרותיה וסדרי העדיפות שלה, ומתמקדת במטרות החשובות ביותר שיקדמו ויבטיחו את צמיחת האזור ויישוביו, מינוף והעצמת מאמצי הפיתוח הפיזי והצמיחה הדמוגרפית, פיתוח וטיפוח מערכות החינוך והקהילה, פיתוח סביבת חיים איכותית, ייחודית ואטרקטיבית, והשבחה מתמדת של מערך השירות לישובים ולתושבים. השנה הוספנו למטרות האסטרטגיות של המועצה שתי מטרות נוספות: יצירת והעמקת שיתופי פעולה חוצי גבולות ומגזרים במרחב האזורי, כבסיס לחדשנות מוניציפלית וחיזוק קהילתי כלכלי, והעמקת תחושת שייכות התושבים לעמק, וחיזוק הסולידריות בין הישובים והקהילות. כתיבת תכניות העבודה הנעשית באופן מקצועי וסדור כבר שנים רבות מאפשרת לנו לקדם את המטרות, לבחון מדי שנה את העמידה ביעדים שהצבנו לעצמנו, ללמוד ולשפר את העבודה והפעילות לקידום ופיתוח העמק.


לחוברת תכניות עבודה 2018...

תגובות לדף