title
title
title
title
title
title
title
title
תרגיל... תרגיל...


ביום שלישי התקיים תרגיל התגוננות ארצי בכל מוסדות החינוך בתרחיש ירי טילים.

מטרות התרגיל היו הטמעת ההנחיות להתגוננות בבתי הספר, הגברת מוכנות מערכות החינוך לתרחיש ירי טילים, העמקת השילוב בין הרשות המקומית למוסדות החינוך ובין כל גורמי הביטחון וההצלה. בעת התרגיל התכנס גם צוות מל"ח של המועצה במרכז ההפעלה ותירגל קשר עם הישובים, צוותי הצח"י ובתי הספר במספר תרחישים.


התמונה של ‏מועצה אזורית עמק המעיינות‏.

תגובות לדף