title
title
title
title
title
title
title
title
סופה בעמק


ביום חמישי, בשעות אחר הצהריים לפני שבוע בדיוק,  ירדה עלטה על העמק, השמיים כוסו בצבע אפור כהה וגשם זלעפות החל לרדת. מהר מאוד החלו המים להיקוות במקומות שונים וזרימת מים חזקה החלה לאורך כל כבישי ושבילי העמק. בכביש העולה לבית שאן, נפל עץ וחסם את התנועה, וכך גם בסמוך לרשפים. צוותי המועצה החלו בפינוי הכבישים ובהפניית התנועה בדרכים חלופיות. בישובים בעמק נעקרו עצים ממקומם, היו הפסקות חשמל ובמוקד המועצה התקבלו קריאות על מספר בתים ומבנים ציבוריים שהוצפו.

צוות הביטחון של המועצה ביחד עם צוות האחזקה וצוות מתנדבים אשר יצאו באופן מיידי לשטח פעלו עד שעות הערב המאוחרות כדי לתת מענים לכל הפניות בהן יכלו לטפל כמו שאיבת מים ממבנים, הזזת מפגעים מכבישים, סגירת שביל האופניים מינוס מאתיים אשר קרס מעוצמת המים שפגעה בו ועוד.

האירוע כולו התרחש במשך כחמישים דקות בלבד, ובחמדיה, כך על פי השירות המטרולוגי  נמדדה כמות הגשם הגדולה בארץ - 83 מ"מ.

זו הייתה דוגמה לאירוע חירום שבו אזור גדול במדינה צריך לקבל מענה, ועלינו להיות ערוכים למצבים כאלה. נמשיך לפעול לקידום הרציפות התפקודית, לתרגל אירועי חירום ולהיות מוכנים ככל האפשר לתת מענים לתושבי המועצה בכל עת.

בערבה ובעוד עשרה בתים ברחבי הארץ התמודדו עם בשורות קשות וליבנו היה עם המשפחות בשעותיהן הקשות לאורך כל סוף השבוע.


לסרטון...


התמונה של ‏מועצה אזורית עמק המעיינות‏.


תגובות לדף